A93 รับซื้อของเก่าบทความ

4 ถัง คัดแยกขยะ

1.ถังขยะเปียก/ย่อยสลายง่าย

หากไม่แยก : การทิ้งถุงพลาสติก โลหะ แก้ว มูลสัตว์ลงไปรวมกับขยะย่อยสลายง่าย จะยากต่อการนำไปใช้ประโยชน์ต่อ
จะไม่สามารถนำเศษผักผลไม้และเศษอาหารไปทำปุ๋ยและน้ำหมักจุลินทรีย์ (EM) ได้

คัดแยกเศษอาหารออกจากขยะที่เป็นเศษกิ่งไม้ใบไม้ ซึ่งสามารถนำไปทำปุ๋ยหมักได้
หากขยะมีลักษณะแหลมมาก อย่างเช่น ไม้ลูกชิ้น ให้หักก่อนทิ้ง
จัดหาภาชนะที่มีฝาปิด เพื่อไม่ให้สัตว์นำเชื้อโรคเข้าไปแพร่เชื้อ

2.ขยะทั่วไป

หากไม่แยก : ขยะทั่วไปส่วนใหญ่จะถูกนำไปฝังลกลบเพราะไม่คุ้มค่าที่จะนำไปใช้ซ้ำ หรือรีไซเคิลได้ ดังนั้น
เมื่อจะแยกก็ต้องแยกออกมาชัดเจน ห้ามทิ้งเศษอาหาร ขยะรีไซเคิล และขยะจากสวนลงไปรวมกับขยะทั่วไป

3.ถังขยะรีไซเคิล

หากไม่แยก : ทำให้เสียทรัพยากรที่ใช้ซ้ำได้ไปอย่างเปล่าประโยชน์ อีกทั้งเจ้าหน้าที่นำขยะไปคัดแยกเองได้ล่าช้า สิ้นเปลืองพลังงาน

แยกชนิด สี ประเภทของขยะรีไซเคิลออกจากกันเพื่อสะดวกในการใช้งานหรือขยาย
ขยะรีไซเคิลบางชนิดทำให้แบนได้ เพื่อประหยัดเนื้อที่และเก็บได้สะดวก
แยกขยะรีไซเคิลที่แตก และสภาพดีออกจากกัน

4.ถังขยะอันตราย

หากไม่แยก : อาจทำให้เกิดอันตรายได้ เช่น ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรีโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งอาจระเบิดเมื่อเจอความร้อน
และหากไม่มัดปากถุงให้เรียบร้อยก็อาจปล่อยสารพิษ

แยกขยะอันตรายแต่ละประเภทออกจากกัน ไม่มัดรวมและควรสวมถุงมือเพื่อป้องกันสารพิษ
ระวังไม่ให้แตกหักเพราะสารเคมีอาจเข้าสู่ร่างกาย
แยกขยะใส่ถุงและไว้ให้ห่างจากห้องครัว พื้นที่ที่มีเด็ก
ขยะไมโครพลาสติกมีขนาดเล็กมองไม่เห็น ควรกรองด้วยถุงกรองให้เศษต่างๆรวมกัน

บริษัทรื้อถอน
รับซื้อรื้อถอนสแตนเลส
รับซื้อรื้อถอนเศษเหล็ก

ทุบรื้อถอนโครงหลังคา
รับซื้อรื้อถอนเฟอร์นิเจอร์ไม้สัก
รับซื้อเครื่องครัวสแตนเลส
รับซื้อขี้กลึง ทองแดง ทองเหลือง เศษเหล็ก
รับซื้อโครงเหล็ก
เซ้งกิจการรับซื้อของเก่า
งานรื้อโกดังและอาคารสำนักงาน โรงเหล็ก

    ติดต่อเรา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *