6 เอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาตสร้างวัด

๑.คำขออนุญาตสร้างวัด
๒.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
๓.กรณีขอสร้างวัดในที่ดินของเอกชน ต้องแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้
-สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินที่จะยกให้สร้างวัด
– หนังสือสัญญาตกลงยกที่ดินให้สร้างวัด
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยกที่ดินให้สร้างวัด กรณีผู้ยกที่ดินให้สร้างวัดมีคู่สมรส
ต้องแนบหนังสือยินยอม พร้อมด้วยสำเนาทะเบียนสมรส สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส
กรณีหม้ายเนื่องจากหย่า ต้องแนบหนังสือสำคัญการหย่า กรณีคู่สมรสเสียชีวิตต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส และใบมรณะบัตรของคู่สมรส
๔.กรณีขอสร้างวัดในที่ดินของทางราชการ ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อสร้างวัด และเอกสารประกอบที่ส่วนราชการผู้ดูแลรักษาที่ดินนั้นออกให้
๕.แผนที่ตั้งวัด
๖.แผนผังอาคารสิ่งปลูกสร้าง

รับออกแบบ 3D 2Dแบบก่อสร้าง รับทำภาพสามมิติ รับเขียนแบบออกแบบ ตรงตามความต้องการ ภาพสวยเสมือนจริง
รับเขียนแบบโบสถ์ ผลงานการออกแบบวัด
รับออกแบบก่อสร้างวิหาร
ออกแบบก่อสร้างเจดีย์
ออกแบบก่อสร้างศาลาวัด
ออกแบบก่อสร้างหอระฆัง
ออกแบบก่อสร้างเมรุ
ออกแบบก่อสร้างศาลาการเปรียญ
ออกแบบก่อสร้างซุ้มประตู
ออกแบบก่อสร้างหอระฆัง

ติดต่อสอบถาม     

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *