A177 พันธุ์ไผ่บทความ

การปลูกและดูแลรักษาไผ่

ระยะเวลาเก็บผลผลิตได้หลังจากปลูกได้ประมาณ 7-8 เดือน ถ้าดูแลให้ปุ๋ยน้าดีก็จะเก็บผลผลิตได้บ้าง
แต่ยังไม่เต็มที่วิธีเลือกแบบปลูกและให้น้ า-ปลูกในพื้นที่ธรรมดา ให้น้ าแบบติดหัวปริงเกอร์-ปลูกในท้องร่อง
คือชักร่องแล้วปลูกในร่องแบบน้ าจะสะดวกกับการให้น้ าในหน้าแล้งวิธีการขยายพันธุ์ -ขุดเอาซอทั้งเหง้าใส่ถุงชาไว้
หรือจะน าไปปลูกเลยก็ได้-ใช้ขุยมะพร้าวแช่น้ าแล้วหุ้มที่ตาแขนงของล าต้น-ใช้สกัด สกัดเอาแต่แขนงที่มีรากเป็นสีน้าตาลใส่ถุงชำไว้-ใช้สกัด
สกัดทั้งเหง้าที่มีรากสีน้ าตาลใส่ถุงช าไว้ ในการช าเราจะต้องน าต้นพันธุ์จุ่มยาเร่งรากก่อนทุกครั้ง อายุของกิ่งพันธุ์จะใช้ชำ
จะต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 3 เดือน และหลังช าก็ต้องไม่น้อยกว่า 45 วัน จึงจะน าไปปลูก หรือเคลื่อนย้ายได้วัสดุอุปกรณ์ในการชำ
ต้นพันธุ์-แกลบด า-ถุงด า ขนาด 5×8 , 5×9 หรือ5×10ขนาดใดก็ได้-น้ ายาเร่งราก-สกัด-ค้อน ขนาด 3-4ตามแต่ถนัดวิธีใส่ถุงชำ
ตัดแกลบด ารองก้นถุงประมาณ 1นิ้ว แล้วน าต้นพันธุ์ใส่ลงในถุง แล้วตักแกลบด าใส่ให้เต็มยกกระแทกให้แกลบยุบตัวแล้วเติมแกลบอีกจนกว่าจะกระแทกไม่ยุบตัวก็ใช้ได้แล้ว

การคัดเลือกกิ่งแขนง
ขั้นตอนในการปักชำ กิ่งแขนง เมื่อได้คัดเลือกกิ่งแขนงแล้ว ทำการตัดแยกกิ่งแขนงออกจากลำไผ่ ตัดปลายกิ่งออกให้เหลือ 80-100 เซนติเมตร
การปักชำควรจะทำในปลายฤดูฝนหรือในราวเดือนกันยายน-ตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงที่มีกิ่งแขนงมาก มีขั้นตอนดังนี้
– เตรียมแปลงเพาะชำโดยการไถพรวนดิน ควรตากดินทิ้งไว้ประมาณ 2 สัปดาห์ ทำการย่อยดินและปรับพื้นที่ให้สม่ำเสมอในกรณีที่พื้นที่เป็นที่ดอนน้ำท่วม
ไม่ถึง ถ้าเป็นที่ลุ่มควรทำการยกร่องเพื่อให้มีการระบายน้ำได้ดี
– ขุดร่องให้เป็นแนวเหนือ-ใต้ ลึกประมาณ 15 เซนติเมตร แต่ละร่องห่างกันประมาณ 30 เซนติเมตร เพื่อให้กิ่งแขนงได้รับแสงแดดทั่วทุกด้าน
– นำกิ่งแขนงปักชำลงในร่องห่างกันประมาณ 15-20 เซนติเมตร กลบดินแล้วใช้เท้าเหยียบให้แน่น รดน้ำทันที หลังจากชำเสร็จแล้วทำหลังคาด้วย
ทางมะพร้าวเพื่อบังแดด หมั่นดูแลรดน้ำทุกวันหรือวันเว้นวัน
– หลังจากปักชำแล้วประมาณ 6-8 เดือน กิ่งแขนงที่ชำไว้จะแตกแขนงใบและรากที่แข็งแรงพร้อมที่จะย้ายลงปลูกในแปลงได้
การปักชำกิ่งแขนงอาจดำเนินการเพาะชำในถุงพลาสติกสีดำขนาด 8×10 นิ้ว สามารถเจริญเติบโตได้ดีเช่นกัน

ติดต่อสอบถาม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *