หนังสือสอบงานราชการนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุข

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
5 พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.๒๕๒๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
8 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
9 ความรู้เกี่ยวกับโภชนาการ
10 การประเมินภาวะโภชนาการ
11 ถาม – ตอบ การดำเนินงานด้านโภชนาการ
12 แนวข้อสอบความรู้ทางโภชนากร
13 แนวข้อสอบนักโภชนาการ
14 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักโภชนาการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *