หนังสือสอบงานราชการนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุข

1 แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไป
2 แนวข้อสอบวิชาความสามารถทั่วไป (ภาษาไทย)
3 ความรู้เกี่ยวกับกระทรวงสาธารณสุข
4 ถาม – ตอบ ความรู้ในงานด้านสาธารณสุข
5 ถาม – ตอบ ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยพนักงานกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556
6 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550
8 แนวข้อสอบพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545
9 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
10 ความรู้เกี่ยวกับรังสีวิทยาทั่วไป
11 เครื่องวัดรังสีและการเลือกใช้
12 การใช้รังสีทางการแพทย์
13 การป้องกันอันตรายจากรังสี
14 แนวข้อสอบความรู้เรื่องรังสี ชุดที่ 1
15 แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับรังสี ชุดที่ 2
16 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนักรังสีการแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *