หนังสือสอบงานราชการนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทาน

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมชลประทาน
2 ความรู้เกี่ยวกับการชลประทาน
3 หลักการชลประทานเบื้องต้น
4 แนวข้อสอบระเบียบกรมชลประทานว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2547
5 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
6 ความรู้พื้นฐานทางด้านช่างเครื่องกล
7 ความหมายและหลักการทำงานของเครื่องจักรกล CNC
8 การออกแบบเครื่องจักรกล ( Machine Design )
9 แนวข้อสอบเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น
10 แนวข้อสอบงานเครื่องมือกลเบื้องต้น
11 แนวข้อสอบการเขียนแบบและการวิเคราะห์โครงสร้าง
12 แนวข้อสอบเครื่องมือกลและซ่อมบำรุงสาขางานเครื่องมือกล
13 แนวข้อสอบช่างเครื่องกล
14 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดเลย
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดน่าน
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดแพร่
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดตาก
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดตราด
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดระยอง
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดระนอง
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดพังงา
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดตรัง
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบนายช่างเครื่องกล สำนักชลประทานจังหวัดยะลา

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *