หนังสือสอบงานราชการพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์

1 ความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมสหกรณ์
2 นโยบายด้านการส่งเสริมสหกรณ์
3 แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
4 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
5 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
6 แนวข้อสอบ พรบ.ระเบียบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และแก้ไขเพิ่มเติม
7 แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจและสังคม
8 สรุปสาระสำคัญระเบียบงานสารบรรณ (สูตรและเทคนิคการจำ)
9 ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
10 ความรู้เรื่องการร่างหนังสือราชการ
11 ความรู้เกี่ยวกับการเขียนหนังสือหนังสือราชการและโต้ตอบเอกสาร
12 ความรู้เกี่ยวกับงานเลขานุการ
13 การเขียนคำกล่าวต่าง ๆ ที่ใช้ในงานประชุม สัมมนา
14 ถาม-ตอบ ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
15 แนวข้อสอบงานพัสดุและงานสารบรรณ
16 แนวข้อสอบงานงบประมาณการเงินและบัญชี
17 แนวข้อสอบพนักงานธุรการ

แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครพนม
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสกลนคร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมุกดาหาร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองคาย
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดศรีสะเกษ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยโสธร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดร้อยเอ็ด
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด-เชียงราย
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำพูน
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลำปาง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุพรรณบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอยุธยา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตราด
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
แนวข้อสอบพนักงานธุรการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดยะลา

ไฟล์ราคา 389 เพิ่ม 100 บาท แถมฟรี ชุดติวสอบ ภาค ก แบบเข้าใจง่าย
หนังสือราคา 789 บวก แถมฟรี MP3บรรยาย และโปรแกรมฝึกทำข้อสอบ ภาค ก 
>รวบรวมจาก
ผู้สอบติดอันดับต้นๆ เจาะข้อสอบเข้างานราชการ <<>> (Book) สรุปสาระสำคัญ อ่านกระชับเวลา ไม่สับสน เข้าใจง่าย ออกชัวร์ๆ แม่นยำ <<
>> (New) รวบรวมจากรุ่นพี่ที่สอบได้อันดับต้นๆ+เจาะลึกตรงประเด็น เก็งข้อสอบ <<
>> (Pdf) แนวข้อสอบพร้อมเฉลย+เนื้อหาสรุปเรียบร้อย ประหยัดเวลาในการอ่าน <<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *