โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : VCD ติวสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6/ปวช. ประจำปี 2556
pong86 ออฟไลน์
คลังข้อสอบ
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

VCD ติวสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6/ปวช. ประจำปี 2556

อ้างอิง: หัวข้อนี้ปักหมุด โดย pong86 เมื่อเวลา(2012-04-02)
จำหน่าย VCD + MP3 + ไฟล์ข้อสอบ ติวสอบนายสิบตำรวจปี 2556
ราคาชุดละ 2,500 บาท (ระบุสายที่ท่านสอบมาด้วย)
ประกอบด้วยเนื้อหา


สายอำนวยการและสนับสนุน
– VCD ติวคณิตศาสตร์ 
– VCD ติวภาษาไทย

– DVD คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
– VCD ติววิชาภาษาอังกฤษ

_ MP3 ติวงานสารบัญ 
– MP3 วิชาจริยธรรมในชีวิต

_ CD-ROM  ข้อสอบทุกวิชา

สายป้องกันและปราบปราม
– VCD ติวคณิตศาสตร์ 
– VCD ติวภาษาไทย

– VCD เทคโนโลยีสารสนเทศ
_ VCD ติววิชาภาษาอังกฤษ
– MP3 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
– MP3 วิชาจริยธรรมในชีวิต
– CD-ROM  ข้อสอบทุกวิชา
"เหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด หรือ ไม่มีเวลามาติว"
มีทั้งเนื้อหา และแบบฝึกหัด/ครบทุกวิชาที่ใช้สอบ
การันตีได้ผล...วัดจากการมีผู้สอบได้แล้ว
*รับประกันคุณภาพ*
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
ส่งเป็นหนังสือ + MP3 ราคา 679 บาท
ส่งเป็นหนังสือ + VCD + MP3 ติวครบชุด ราคา 2,500 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 512-2-05266- ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย เซ็นทรัลอุดรธานี
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 089-7101875
หรือแจ้ง pongsak86@gmail.com
รูปภาพ: ภาพนิ่ง1.JPG
[ลบ]
รูปภาพ: ภาพนิ่ง2.JPG
[ลบ]

สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
0897101875
pong86 ออฟไลน์
คลังข้อสอบ
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
สรุปมาตรการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ


สรุปมาตรการตรวจสอบภายในและจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ


1.       ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการ เพื่อปรับเปลี่ยนระบบบริหารภาครัฐไปสู่
-  การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่


2.       วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด
-  ขยายขอบเขตของการตรวจสอบภายในจากการตรวจสอบความถูกต้องในการใช้จ่ายเงินไปสู่การตรวจสอบที่เน้นประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นสำคัญ


3.       งานตรวจสอบภายในในอนาคตคือ
- งานบริการที่จะให้หลักประกันที่เที่ยงธรรมและคำปรึกษาที่เปี่ยมด้วยคุณค่าแก่ส่วนราชการ  ด้วยการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมและการกำกับดูแลภายในส่วนราชการอย่างเป็นระบบ  เพื่อให้การดำเนินงานของส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสำเร็จตามที่มุ่งหวัง


4.       มาตรฐานการตรวจสอบภายในฉบับนี้จะประกอบด้วยข้อปฏิบัติหลักๆ ของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยแยกเป็น
- 2 ส่วน คือ มาตรฐานด้านคุณสมบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงาน และเพื่อสะดวกต่อการทำความเข้าใจและนำไปใช้ตลอดจนการอ้างอิงและปรับปรุงแก้ไขต่อไป


5.       คำอธิบายถึงการนำไปใช้ในงานบริการด้านกาให้หลักประกัน งานบริการให้คำปรึกษา
-  มาตราด้านคุณสมบัติ เป็นมาตราที่กล่าวถึงลักษณะของหน่วยงานและบุคลากรที่ทำหน้าที่ตรวจสอบภายใน
     มาตรฐานการปฏิบัติงาน  เป็นมาตราที่กล่าวถึงลักษณะของงานตรวจสอบภายในและบรรทัดฐานที่สามารถใช้ประเมินที่ 2000 เป็นต้นไป
      การนำมาตรฐานไปปฏิวัติ  เป็นการอธิบายถึงการนำมาตรฐานด้านคุณสมบัติและมาตรฐานการปฏิบัติงานมาประยุกต์ในแต่ละเรื่อง


6.       กรมบัญชีกลางได้นำจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในที่ประกาศใช้เมื่อ
-  วันที่  28  กันยายน  2541  มาปรับปรุงใหม่ เพื่อให้ง่านต่อความเข้าใจยิ่งขึ้น


7.       จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในทั้ง 11 ข้อมาจัดกลุ่มเป็นหลักปฏิบัติ 4 เรื่อง
-  ความมีจุดยืนที่มั่นคง   ความเที่ยงธรรม  การปกปิดความลับ   ความสามารถในหน้าที่


8.       อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของงานตรวจสอบภายในกฎบัตรประกอบด้วย
-    กำหนดกิจกรรมงานตรวจสอบภายในไว้ในโครงสร้างองค์กร
      สิทธิและอำนาจในการเข้าถึงข้อมูล  เอกสาร หลักฐานต่างๆ  บุคลากร  และทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
       ขอบเขตของงานตรวจสอบภายใน


9.       การประเมินจากภายนอกควรจัดให้มีขึ้นอย่างน้อย
-  ทุกๆ 5 ปี


10.    งานตรวจสอบภายใน คือ
-  การประเมินเพื่อเพิ่มคุณค่าและปรับปรุงการปฏิบัติงานของส่วนราชการให้ดีขึ้น  ช่วยให้ส่วนราชการบรรลุเป้าหมายที่วางไว้  และปรับปรุงประสิทธภาพของการบริหารความเสี่ยง


สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
0897101875
muhufungi ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ติวตำรวจ ม.6
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
ส่งเป็นหนังสือ + MP3 ราคา 679 บาท
ส่งเป็นหนังสือ + VCD + MP3 ติวครบชุด ราคา 2,500 บาท[font=angsana new  ]
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 512-2-05266- ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย เซ็นทรัลอุดรธานี 
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 089-7101875 
หรือแจ้ง pongsak86@gmail.com


[font=angsana new  ]

รูปภาพ: ภาพนิ่ง1.JPG 
 [ลบ
รูปภาพ: ภาพนิ่ง2.JPG 
alinfqfesm ออฟไลน์
ระดับ: แบนไม่ให้โพส
รายละเอียดผู้ใช้ 
กระทู้นี้โดนบล็อค ระบบจะซ่อนข้อความหรือไฟล์แนบอัตโนมัติ สามารถมองเห็นได้เฉพาะผู้ดูแล!
awmvdfqrit ออฟไลน์
ระดับ: แบนไม่ให้โพส
รายละเอียดผู้ใช้ 
กระทู้นี้โดนบล็อค ระบบจะซ่อนข้อความหรือไฟล์แนบอัตโนมัติ สามารถมองเห็นได้เฉพาะผู้ดูแล!
ltgz00060 ออฟไลน์
ระดับ: แบนไม่ให้โพส
รายละเอียดผู้ใช้ 
กระทู้นี้โดนบล็อค ระบบจะซ่อนข้อความหรือไฟล์แนบอัตโนมัติ สามารถมองเห็นได้เฉพาะผู้ดูแล!
jordan2ks ออฟไลน์
ระดับ: แบนไม่ให้โพส
รายละเอียดผู้ใช้ 
กระทู้นี้โดนบล็อค ระบบจะซ่อนข้อความหรือไฟล์แนบอัตโนมัติ สามารถมองเห็นได้เฉพาะผู้ดูแล!
pong86 ออฟไลน์
คลังข้อสอบ
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
รูปภาพ:
รูปภาพ:
แนวข้อสอบพลตำรวจ วุฒิ ม.6 ประจำปี 2556
แชร์กระทู้นี้
ปัญหาข้อสอบในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ

วิชาจริยธรรม


1. ความสุขของมนุษย์คือข้อใด

1. ความร่ำรวย

2. มีบริวารคอยรับใช้

3. ความหลุดพ้นจากกิเลส

4. การบริจาคทรัพย์

2. จิตจะมีพลังอำนาจสูงเมื่อใด

1. จิตฟุ้งซ่าน

2. เมื่อจิตถูกบีบคั้น

3. เมื่อจิตใจสบาย

4. เมื่อควบคุมจิตได้

3. วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันใด ที่มีสาระสำคัญเน้นหลักเกี่ยวกับเรื่อง

 ความรักและสันติ

1. วันวิสาขบูชา

2. วันมาฆบูชา

3. วันอาสาฬหบูชา

4. วันเข้าพรรษา

4. คนที่ชอบเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น ต้องแก้ด้วยจริยธรรมในข้อใด

1. เมตตา

2. กรุณา

3. เสียสละ

4. มีวินัย

5. การควบคุมตัวเองให้เสมอต้นเสมอปลาย ควรยึดจริยธรรมในข้อใดเป็น

หลักปฏิบัติ

1. มีวินัย 3. ซื่อสัตย์สุจริต

2. กตัญญูกตเวที 4. ความรับผิดชอบ

6. ข้อใดเป็นหลักธรรมคล้องกันทุกศาสนา

1. ห้ามฆ่าสัตว์

2. ห้ามลักทรัพย์ผู้อื่น

3. ห้ามรับประทานอาหารก่อนดวงอาทิตย์ตก

4. ห้ามชายแต่งงานกับหญิงเกิน 1 คน

7. หมวดธรรมใดที่มีชื่อว่า  โลกบาล

1. ขันติ  โสรัจจะ

2. หิริ  โอตัปปะ

3. ฉันทะ  วิริยะ

4. เมตตา  กรุณา

8. การกระทำในข้อใดตรงกับหลักธรรมข้อจาคะที่แท้จริง

1. ฉวีให้เงินเพื่อนไปเล่นการพนัน

2. สมรเอาบุหรี่มาแจกให้เพื่อน

3. สุธีแบ่งอาหารให้เด็กยากจนโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

4. ศรีสุดาให้ของขวัญเพื่อนและคิดว่าเพื่อนต้องให้ตนบ้าง

9. ทำไมจึงกล่าวว่า  การได้เห็นสมณะเป็นมงคลอันอุดม

1. เพราะได้เห็นผู้มีบุญทำให้ใจสบาย

2. เพราะจะได้ฝึกสมาธิจากท่าน

3. เพราะได้รับคำสั่งสอนจากท่าน

4. เพราะจะได้วัตถุมงคลของดีจากท่าน

10.  มหาสมุทรที่กว้างใหญ่ แต่ก็ยังอยู่ต่ำกว่าห้วยหนองคลองบึง

คำกล่าวข้างต้นนี้มีความหมายใกล้เคียงกับมงคลสูตรข้อใด

1. ความอ่อนน้อมถ่อมตน

2. ความเป็นผู้ว่าง่าย

3. ความอดทน

4. การพบปะสมณะ
11. การที่ท่านตั้งใจจะเป็นตำรวจ ท่านควรจะต้องเสียสละในเรื่องใดต่อไปนี้

มากที่สุด

1. สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะ

2. สละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิต

3. ความอดทน

4. การพบปะสมณะ

12. ตามหลักพุทธศาสนา สิ่งทั้งปวงในโลกย่อมมีสามัญลักษณะเป็น 3 เรียกว่า

ไตรลักษณ์ได้แก่อะไร

1. สุขเวทนา ทุกเวทนา อทุกขมสุขเวทนา

2. เวทนา สัญญา สังขาร

3. วิญญาณ กุศล อกุศล

4. อนิจจัง ทุกขัง อนัตตตา

13. ตามหลักพุทธศาสนา เหตุให้เกิดทุกข์คืออะไร

1. ตัณหา 3 ได้แก่ กามตัณหา ภวตัณหา และวิภวตัณหา

2. กิเลส 2 คือ กิเลสกาม และวัตถุกาม

3. ขันธ์ 3 คือ เวทนา สัญญา และสังขาร

4. มิจฉาทิฏฐิ พยาบาท และอกุศลกรรม

14. ศีลที่คริสต์ชนถือปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องระลึกว่าพระเยซูเสด็จกลับมาอีก

ได้แก่ศีลอะไร

1. ศีลมหาสนิท

2. ศีลแก้บาปหรืออภัยบาป

3. ศีลล้างบาป

4. ศีลบรรพชาหรือศีลบวช

15. ธรรมกลุ่มใดที่ไม่ใช่ธรรมของผู้นำ

1. ทาน ศีล บริจาค

2. มัทวะ ตบะ อักโกธะ

3. อาชวะ อวิโรธนะ ขันติ

4. สมณทัสสนะ โสวจตัสสตา คารวะ16. หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นอกาลิโก หมายความว่าอย่างไร

1. หลักธรรมเป็นสิ่งซึ่งพระพุทธเจ้าค้นพบและเผยแผ่

2. หลักธรรมจะเป็นจริงก็ต่อเมื่อมีการค้นพบ

3. หลักธรรมจะเป็นจริงตลอดกาล

4. หลักธรรมเป็นสิ่งเดียวกับพุทธพจน์ที่ว่า  ผู้ใดเห็นธรรม ผู้นั้นเห็นเรา

17. ลักษณะใดถือว่าเป็นความกตัญญู

1. สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

2. ช่วยรักษาความสะอาดแก่แผ่นดิน

3. ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีของชาติ

4. หาทางแก้ไขเมื่อเห็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชาติบ้านเมือง

18. ตำรวจเป็นผู้ที่มีอำนาจและเกี่ยวข้องกับผู้กระทำผิด จึงมีโอกาสแสวงหาผลประโยชน์จากการใช้อำนาจหน้าที่ หลักในกุศลธรรมบท 10 ข้อใดป้องกันการกระทำผิดข้างต้นได้ดีที่สุด

1. เว้นจากการถือเอาของที่เจ้าของเขาไม่ให้

2. เว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นและฆ่าสัตว์ตัดชีวิต

3. เว้นจากการพยาบาทของเวรและทำร้ายผู้อื่น

4. เว้นจากการละโมบอยากได้ของผู้อื่นโดยวิธีทุจริต

19. ต่อไปนี้เป็นมูลเหตุของกำเนิดศาสนา ยกเว้น ข้อใด

1. ความต้องการความอบอุ่นทางจิตใจ

2. ความต้องการความรู้แจ้งในหลักความจริงของชีวิต

3. ความต้องการทางสังคมที่จะกำหนดพฤติกรรมของมนุษย์

4. ความต้องการขยายกลุ่มสังคมให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

20. ประชาชนขาดธรรมข้อใด ที่ทำให้ภาระการปฏิบัติหน้าที่ของ

ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เพิ่มมากที่สุด

1. สัมมาวาจา

2. สัมมาสมาธิ

3. สัมมาอาชีวะ

4. สัมมาวายามะ21. ท่านไม่สามารถลงอาบน้ำในแม่น้ำสายเดียวกันได้ถึงสองครั้ง คำกล่าวนี้

แสดงให้เห็นถึงลักษณะใดแห่งความจริงในพระพุทธศาสนา

1. อนัตตลักษณะ

2. ทุกขลักษณะ

3. สามัญลักษณะ

4. อนิจจลักษณะ

22. สังคมไทยนิยมเลี้ยงดูบิดามารดาและญาติผู้ใหญ่ที่แก่ชราแล้วด้วยตนเอง

  ไม่ว่าจะมีฐานะร่ำรวยหรือยากจนเป็นเพราะเหตุใด

1. ความรับผิดชอบต่อครอบครัว

2. ความรู้สึกสำนึกในคุณธรรม

3. อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันออก

4. ขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย

23. ข้อใดที่แสดงถึงความหมายของคุณธรรมที่พัฒนาบุคลิกภาพ

1. พ่อแม่สอนให้ลูกรู้จักมีวินัย

2. พ่อแม่สอนให้ลูกมีความซื่อสัตย์สุจริต

3. พ่อแม่สอนให้ลูกรู้จักการอ่อนน้อมถ่อมตน รับฟังความคิดเห็นของ

ผู้ใหญ่

4. พ่อแม่สอนให้ลูกรู้จักทิ้งขยะในที่ที่จัดไว้ให้ ถ้าไม่มีที่ทิ้งให้เผาหรื

ฝังให้เป็นที่เรียบร้อย

24.  การกระทำความชั่ว การทำแต่ความดี การชำระจิตใจให้ผ่องใส ตรง

  กับหลักคำสอนในข้อใด

1. ทาน ศีล ภาวนา

2. ศีล สมาธิ ปัญญา

3. อโลภะ อโทสะ อโมหะ

4. กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม25. จริยธรรมข้อใดที่บุคคลไม่ปฏิบัติตามแล้วมีผลเสียหายต่อสังคมมากที่สุด

1. สติสัมปชัญญธรรม

2. กตัญญูกตเวทิตาธรรม

3. หิริโอตตัปปธรรม

4. อัปปมาทธรรม

26. เหตุผลข้อใดสำคัญที่สุดในการก่อให้เกิดศาสนา

1. ความกลัว

2. ความไม่รู้

3. สภาพทางภูมิศาสตร์

4. อิทธิพลของบุคคลสำคัญ

27. ในการพัฒนาบุคลิกภาพและสังคมตามหลักจริยธรรมกุศลกรรมบถ 10 นั้น

ข้อใดเป็นผลโดยตรง

1. บุคลิกภาพสุขุมรอบคอบ

2. น่าเคารพนับถือ

3. คิดดี พูดดี ทำดี

4. สุขกาย สบายใจ

28. มูลเหตุการเกิดศาสนาที่สำคัญที่สุด คือข้อใด

1. อวิชชา

2. ความกลัว

3. ความจงรักภักดี

4. อิทธิพลของผู้นำ

29. ความหมายสำคัญของกางเขนในศาสนาคริสต์ คืออะไร

1. ศรัทธาที่แรงกล้าในศาสนา

2. ความรักต่อพระเจ้าและเพื่อนบ้าน

3. ความ เป็นคริสต์ศาสนิกชนที่เคร่งครัด

4. การป้องกันอันตรายรบกวนจากปีศาจ30. ในทางจริยศาสตร์ มโนธรรม หมายถึงข้อใด

1. ความรู้สึกอะไรดี อะไรชั่ว ที่ได้รับจากหลักศีลธรรม

2. ความรู้สึกอะไรดี อะไรชั่ว ที่ได้รับมาจากประสบการณ์

3. ความรู้สึกอะไรดี อะไรชั่ว ที่ได้รับมาจากจิตสำนึก

4. ความรู้สึกอะไรดี อะไรชั่ว ที่ได้รับมาจากสังคม
จำหน่ายเอกสารข้อสอบพลตำรวจ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
- แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์ 


- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 

- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบสังคมและวัฒนธรรมจริยธรรม
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ  

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม
      - แนวข้อสอบเก่า
สายอำนวยการและสนับสนุน ปี 2555

จำหน่ายเอกสารข้อสอบพลตำรวจ กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม  

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 


      - แนวข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์ 
- แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
- แนวข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
- แนวข้อสอบจรยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ 

แนวข้อสอบสายป้องกันและปราบปราม ปี 2555ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
ส่งเป็นหนังสือ + MP3 ราคา 679 บาท
ส่งเป็นหนังสือ + VCD + MP3 ติวครบชุด ราคา 2,500 บาท[font=angsana new  ]
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 512-2-05266- ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย เซ็นทรัลอุดรธานี 
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 089-7101875 
หรือแจ้ง pongsak86@gmail.com

สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
0897101875
pong86 ออฟไลน์
คลังข้อสอบ
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
ติวตำรวจ ม.6


[font=arial  ]ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท

[font=arial  ]ส่งเป็นหนังสือ + MP3 ราคา 679 บาท

[font=arial  ]ส่งเป็นหนังสือ + VCD + MP3 ติวครบชุด ราคา 2,500 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 512-2-05266-6 ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย เซ็นทรัลอุดรธานี 
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 089-7101875 
หรือแจ้ง pongsak86@gmail.comสนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
0897101875
pong86 ออฟไลน์
คลังข้อสอบ
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
จำหน่ายเอกสารข้อสอบพลตำรวจ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน 

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ประกอบด้วย
 
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์ 100 ข้อ อธิบายละเอียด 
- ข้อสอบวิชาภาษาไทย 200 ข้อ 
- แนวข้อสอบจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิต  100 ข้อ 
- แนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 250 ข้อ 
- แนวข้อสอบวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
- แนวข้อสอบจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิต  
- แนวข้อสอบสังคมและวัฒนธรรมไทย
 
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ 100 ข้อ อธิบายละเอียด 

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  
- แนวข้อสอบเก่าสายอำนวยการ ปี 2554
 


 
จำหน่ายเอกสารข้อสอบพลตำรวจ กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม   

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ประกอบด้วย
 
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์ 100 ข้อ อธิบายละเอียด 
- ข้อสอบวิชาภาษาไทย 200 ข้อ 
- แนวข้อสอบจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิต  100 ข้อ 
- แนวข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 250 ข้อ 
- ข้อสอบวิชาวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 200 ข้อ 
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ 100 ข้อ อธิบายละเอียด  

ไฟล์เอกสารส่งทางเมล ชุดละ   399 บาท 
VCD + MP3 + หนังสือ ติวชุดละ 2,500 บาท รวมค่าส่ง EMS 
หนังสือ  + MP3 ราคา 679 รวมค่าส่ง EMS 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 512-2-05266-6 ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย เซ็นทรัลอุดรธานี 
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ pongsak86@gmail.com
 
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 089-7101875 

สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
0897101875
ตอบกลับ ขึ้นบนสุด
ตัวเลือก
HTML ไม่ทำงาน
แสดงลายเซ็น
Wind Code ทำงาน

กด "Ctrl+Enter" เพื่อตอบกลับได้