โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : แนวข้อสอบพลตำรวจ กลุ่มงานอำนวยการและปราบปราม
pong86 ออฟไลน์
คลังข้อสอบ
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

แนวข้อสอบพลตำรวจ กลุ่มงานอำนวยการและปราบปราม

อ้างอิง: หัวข้อนี้ปักหมุด โดย pong86 เมื่อเวลา(2012-04-02)
รูปภาพ:
รูปภาพ:
จำหน่ายเอกสารข้อสอบพลตำรวจ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน 

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ประกอบด้วย
 
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์ 100 ข้อ อธิบายละเอียด 
- ข้อสอบวิชาภาษาไทย 200 ข้อ 
- แนวข้อสอบจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิต  100 ข้อ 
- แนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 250 ข้อ 
- แนวข้อสอบวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
- แนวข้อสอบจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิต  
- แนวข้อสอบสังคมและวัฒนธรรมไทย
 
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ 100 ข้อ อธิบายละเอียด 

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  
- แนวข้อสอบเก่าสายอำนวยการ ปี 2554
 


 
จำหน่ายเอกสารข้อสอบพลตำรวจ กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม   

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ประกอบด้วย
 
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์ 100 ข้อ อธิบายละเอียด 
- ข้อสอบวิชาภาษาไทย 200 ข้อ 
- แนวข้อสอบจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิต  100 ข้อ 
- แนวข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 250 ข้อ 
- ข้อสอบวิชาวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 200 ข้อ 
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ 100 ข้อ อธิบายละเอียด  

ไฟล์เอกสารส่งทางเมล ชุดละ   399 บาท 
VCD + MP3 + หนังสือ ติวชุดละ 2,500 บาท รวมค่าส่ง EMS 
หนังสือ  + MP3 ราคา 679 รวมค่าส่ง EMS 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 512-2-05266-6 ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย เซ็นทรัลอุดรธานี 
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ pongsak86@gmail.com
 
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 089-7101875 
สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
0897101875
pong86 ออฟไลน์
คลังข้อสอบ
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1.ข้อใดคือความหมายของ คอมพิวเตอร์ ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
ก.เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่เสมือนสมองกล ใช้สำหรับแก้ปัญหาต่าง ๆ โดยวิธีทางคณิตศาสตร์
ข.เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่ตามชุดคำสั่ง
ค.เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ
ง.เครื่องอิเล็กทรอนิกส์แบบอัตโนมัติ ทำหน้าที่คำนวณทางคณิตศาสตร์

2.คำว่า computer มีรากศัพท์มาจากภาษาอะไร
ก.ภาษาอังกฤษ        ข.ภาษากรีก
ค.ภาษาละติน        ง.ภาษาสันสกฤต

3.หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage Unit) หมายถึงข้อใด
ก.RAM            ข.Hard disk
ค.UPS            ง.CD

4.แรม (RAM) มีความหมายตรงกับข้อใด
ก.หน่วยความจำหลักแบบอ่านได้อย่างเดียว
ข.หน่วยความจำหลักแบบแก้ไขได้
ค.หน่วยประมวลผลกลาง
ง.หน่วยแสดงผล

5. Operating System หมายถึงข้อใดดังต่อไปนี้
ก.โปรแกรมเกมออนไลน์            ข.ระบบปฏิบัติการ
ค.หน่วยจ่ายไฟให้กับคอมพิวเตอร์        ง.โปรแกรมฟังเพลง

6.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ระบบปฏิบัติการ
ก.Mac OS                 ข.Window 7
ค.Microsoft Word            ง.Ubuntu

7.ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ Web Browser
ก.Google Chrome            ข.Internet Explorer
ค.Maxthon                ง.MSN

8.ข้อใดไม่ใช่หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)
ก.แป้นพิมพ์ (Keyboard)            ข.เมาส์ (Mouse)
ค.แรม(RAM)                ง.จอภาพระบบสัมผัส (Touch screen)

9. Internet ย่อมาจากอะไร
ก.Inter Connection Network
ข.International Network
ค.Inter Network
ง.International Connection

10. ข้อใดคือความหมายของ Internet
ก.เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก
ข.เครือข่ายสำนักงานที่เชื่อมกันระหว่างองค์บริษัทใหญ่ๆ
ค.ชื่อระบบปฏิบัติการ
ง.ชื่อองค์กรหนึ่งที่ออกข้อบังคับการใช้คอมพิวเตอร์ให้เป็นสากล

11.ภาษาที่ใช้สื่อสารกันระหว่างคอมพิวเตอร์ใน Internet คือข้อใด
ก.เอชทีเอ็มแอล(html)            ข.จาวา(java)
ค.เบสิก(basic)                ง.โพรโทคอล (Protocol)

12. ข้อใดไม่ใช่ชื่อฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์
ก.Oracle                ข.MySQL
ค.PHP                    ง. SQLite

13.Web Site มีความหมายตรงกับข้อใด
ก.หน้าแรกของเว็บ            ข.แหล่งเก็บข้อมูลต่างๆที่ใช้แสดงผลบน WWW
ค.แหล่งให้บริการค้นหาข้อมูล        ง.เว็บบราวเซอร์

14.Home Page มีความหมายตรงกับข้อใด
ก.การเชื่อมโยงหน้าเว็บ            ข.หน้าหลักของเว็บไซต์
ค.หน้ารองของเว็บไซต์            ง.บริการเสริมของเว็บไซต์

15.IP Address มีความหมายตรงกับข้อใด
ก.เลขประจำตัวเครื่องคอมพิวเตอร์
ข.เลขประจำตัวของเว็บบราวเซอร์
ค.ที่อยู่ของเว็บไซต์ในรูปแบบของตัวเลข
ง.ไม่มีข้อถูก

16.Domain Name คืออะไร
ก.ชื่อเว็บไชต์                ข.ชื่อองค์กรดูแลระบบ Internet
ค.ชื่อเซิร์ฟเวอร์                ง.ไม่มีข้อถูก

17.บิดาแห่งเครื่องคอมพิวเตอร์คือใคร
ก.เมาช์ลีและเอ็กเคอร์ต (Mauchly and Eckert)
ข. ชาร์ล แบบเบจ (Charles Babbage)
ค.เซอร์ไอแซก นิวตัน ( Sir Isaac Newton )
ง. สตีเวน พอล จอบส์ (Steven Paul Jobs)

18.คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของประเทศไทย มีชื่อว่าอะไร
ก.UNIVAC                ข.ENIAC
ค.IBM 1620                ง.IBM 1720

19.ข้อใดเป็นอุปกรณ์ประเภทเดียวกันกับ แป้นพิมพ์ (Keyboard)
ก.แรม(RAM)                ข.ฮาร์ดดิสก์ (hard disks)
ค.ซีพียู(Central Processing Unit)        ง.เมาส์ (Mouse)

20.Mac Address คืออะไร
ก.หมายเลขประจำตัวฮาร์ดดิสก์        ข.หมายเลขประจำตัวซีพียู
ค.หมายเลขประจำตัวการ์ดแลน        ง.หมายเลขประจำตัวเมนบอร์ด

21.คอมพิวเตอร์ประเภทใดที่มีสมรรถภาพสูงที่สุด
ก.เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ (mainframe computer)
ข.ไมโครคอมพิวเตอร์ (microcomputer)
ค.ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ (supercomputer)
ง.ไม่มีข้อใดถูก

22.อุปกรณ์ใดที่ใช้ในสำรองไฟในกรณีที่ ไฟตก ไฟดับ ไฟเกิน หรือไฟกระชาก
ก.UPS                    ข.Power Supply
ค.Fuse                    ง.ถูกทุกข้อ

23.ทำไม notebook ถึงต้องใช้ไฟฟ้าผ่าน adapter ในการชาร์จแบตเตอรี่
ก.เพราะต้องเพิ่มระดับแรงดันไฟฟ้าให้สูงขึ้น
ข.เพราะ adapter ร้อน จึงต้องแยกออกมาจากตัว notebook
ค.เพราะต้องลดระดับแรงดันไฟฟ้าให้ต่ำลง
ง.เพื่อลดน้ำหนักโดยรวมของ notebook ให้พกพาได้

24.คีย์ลัดใดที่ใช้แทนคำสั่ง copy
ก.Ctrl+Y                    ข.Ctrl+Z
ค.Ctrl+C                    ง.Ctrl+A

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

1.ข้อใดเป็นคำเลียนแบบเสียงธรรมชาติ
ก.มากมาย            ข.  ตุ๊กตุ๊ก
ค.ฉุกเฉิน            ง.   ห่างไกล
2.ข้อใดเรียงลำดับหน่วยในภาษาไทยจากเล็กสุดถึงใหญ่สุดได้ถูกต้อง
ก.คำ เสียง วลี ประโยค        ข. เสียง คำ วลี ประโยค
ค.วลี เสียง คำ ประโยค         ง. คำ วลี เสียง ประโยค
3.ข้อใดกล่าวถูกต้อง
ก.ทุกภาษาจะมีเฉพาะเสียงพยัญชนะเท่านั้น
ข.ภาษาไทยทุกคำจะมีความหมาย
ค.ภาษาจีนจะมีเสียงวรรณยุกต์
ง.คำ คือหน่วยที่เล็กที่สุดของภาษา
4.ข้อใดต่อไปนี้จับคู่คำสมัยเก่าและความหมายไม่ถูกต้อง
ก. ดงข้าว = อุ่นข้าว        ข.  ลาง = บาง
ค. หื่น = บ้า            ง.  สำส่อน = ปนกัน
5.ข้อใดคือลักษณะของการกร่อนเสียง
ก. การย่อเสียง            ข.  การตัดเสียง
ค. การลดเสียง            ง.   การเน้นสียง
6.จากคำว่า “ ดิฉัน ” เป็น “ เดี๊ยน ” เป็นการออกเสียงแบบใด
ก. กร่อนเสียง        ข.  กลืนเสียง        ค.  เน้นเสียง        ง.  ย่อเสียง
7.ข้อใดเป็นต่อไปนี้กล่าวผิด
ก. คลินิก  เป็นคำยืมจากประเทศอังกฤษ
ข. เต้าหู้   เป็นคำยืมจากประเทศจีน
ค. กุหลาบ เป็นคำยืมจากประเทศเปอร์เซีย
ง. ยูโด เป็นคำยืมจากประเทศเกาหลี
8.คำในข้อใด ที่ตัว “ ย ” ทำหน้าที่ต่างจากข้ออื่น
ก. สหาย        ข.  เสมียน
ข. คุยโว            ง.  สายน้ำ
9.ภาษาที่มีความรัดกุมมากที่สุดคือภาษาใด
ก. ฝรั่งเศส        ข. จีน            ค. ไทย            ง. เกาหลี
10.ข้อใดเป็นการวางคำขยายไว้หลังคำถูกขยาย
ก. สวยน่ะเนี่ย        ข. สงสารเธอจัง        ค. ฝนตกอะ        ง. น้องพูดเก่งมาก
11.คำในข้อใดเป็นคำยืมจากภาษาเขมร
ก.ราชกุมาร        ข.  พีระมิด        ค.  ศักดินา        ง.  เลอโฉม
12.ข้อใดกล่าวถึงลักษณะของคำไทยแท้ไม่ถูกต้อง
ก. มีเสียงพยัญชนะเท่านั้น
ข. ฟังแล้วมักเข้าใจได้ทันที
ค. มักจะมีความหมายสมบูรณ์ในตัว
ง. มักมีจะมีพยางค์เดียวและสะกดตรงมาตรา
13.ข้อใดเป็นคำไทยแท้ทั้งหมด
ก. แม่  ราช  แมว  เจ้า
ข. นั่ง  กิน  ข้า  ควาย
ค. ตอน  น้ำ  หนู  มาร
ง. นอน  วิ่ง  ถ้ำ  ใจ
14.ข้อใดกล่าวถึงลักษณะคำเขมรได้ถูกต้อง
ก. คำที่มีตัวการันต์
ข. คำที่แผลง สระอำ เข้าไปได้
ค. คำที่ใส่สระ อะ ที่ตัวสะกดแล้วอ่านได้
ง. คำที่ออกเสียงควบกล้ำ
15.ข้อใดไม่ใช่คำเขมร
ก. กราบ – กำราบ
ข. แจก – จำแนก
ค. อวย – อำนวย
ง. ทบ – กระทบ
สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
0897101875
pong86 ออฟไลน์
คลังข้อสอบ
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
1. องค์ประกอบที่มีปรากฏอยู่ในศาสนาสำคัญในปัจจุบันคือข้อใด
    1. ศาสดาและนักบวช    2. รูปเคารพและศาสนสถาน
    3. นักบวชและศาสนพิธี    4. ศาสนพิธีและหลักคำสอน
    ตอบ  4. ศาสนพิธีและหลักคำสอน

2. พระพุทธศาสนา ศาสนาคริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู มีคำสอนในเรื่องเดียวกัน
ยกเว้นข้อใด
    1. หลักคำสอนเรื่องพระเจ้า    2. หลักคำสอนเรื่องการเสียสละ
    3. หลักจริยธรรมและศีลธรรม    4. หลักคำสอนเรื่องนรกและสวรรค์
    ตอบ  2. หลักคำสอนเรื่องการเสียสละ

3. พิธีที่ชาวคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกกินขนมปังและดื่มไวน์ที่บาทหลวงส่งให้เรียกว่าพิธีอะไร
    1. ศีลกำลัง     2. ศีลแก้บาป
    3. ศีลล้างบาป     4. ศีลมหาสนิท
    ตอบ   4. ศีลมหาสนิท

4. ความรัก ความเมตตาระหว่างเพื่อนมนุษย์ เป็นหลักธรรมสำคัญของศาสนาใด
    1. ศาสนาอิสลาม    2. ศาสนาคริสต์
    3. ศาสนาฮินดู    4. พระพุทธศาสนา
    ตอบ  2. ศาสนาคริสต์

5. ในการละหมาด ชาวมุสลิมในประเทศไทยจะต้องทำอย่างไร
    1. ต้องกระทำตั้งแต่จำความได้เป็นต้นไป
    2. ต้องกระทำโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตก
    3. ต้องกระทำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งคือเช้าและเย็น
    4. ต้องกระทำในมัสยิดหรือในศาสนสถาน
    ตอบ  3. ต้องกระทำอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งคือเช้าและเย็น
6. “บุคคลผู้ใดมีใจบริสุทธิ์ก็เป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้เห็นพระเจ้า” เป็นพระธรรมเทศนาของศาสดาองค์ใด
    1. โมเสส     2. พระเยซู
    3. มหาวีระ     4. มุฮัมมัด
    ตอบ   2. พระเยซู

7. คำสอนในพระพุทธศาสนาที่แตกต่างจากศาสนาพราหมณ์คือเรื่องใด
    1. อัตตา    2. อนัตตา
    3. ความหลุดพ้น    4. การเวียนว่ายตายเกิด
    ตอบ  3. ความหลุดพ้น

8. “พระพุทธศาสนามีหลักคำสอนที่เป็นทฤษฎีสากล” หมายความว่าอย่างไร
    1. เป็นคำสอนที่สามารถพิสูจน์ได้
    2. เป็นคำสอนที่น่าเชื่อถืออย่างยิ่ง
    3. เป็นคำสอนที่ตรงกับของศาสนาอื่น
    ตอบ  4. เป็นคำสอนที่มุ่งประโยชน์สุขแก่คนทั่วไป

9. ข้อใดคือศาสดาที่พระพุทธเจ้าระบุให้เป็นตัวแทนหลังจากเสด็จปรินิพพาน
    1. พระอุบาลี    2. พระอานนท์
    3. พระธรรมวินัย    4. พระมหากัสสปะ
    ตอบ  3. พระธรรมวินัย

10. พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกให้แก่ใคร
    1. ปัญจวัคคีย์    2. ชฎิล 3 พี่น้อง
    3. พระเจ้าสุทโธทนะ    4. อาฬารดาบสและอุทกดาบส
    ตอบ  1. ปัญจวัคคีย์
สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
0897101875
yinaopiu ออฟไลน์
ระดับ: แบนไม่ให้โพส
รายละเอียดผู้ใช้ 
กระทู้นี้โดนบล็อค ระบบจะซ่อนข้อความหรือไฟล์แนบอัตโนมัติ สามารถมองเห็นได้เฉพาะผู้ดูแล!
yalskung ออฟไลน์
ระดับ: แบนไม่ให้โพส
รายละเอียดผู้ใช้ 
กระทู้นี้โดนบล็อค ระบบจะซ่อนข้อความหรือไฟล์แนบอัตโนมัติ สามารถมองเห็นได้เฉพาะผู้ดูแล!
noygta ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
ขอบคุณครับ
lkjnanga ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
1111
จำหน่ายเอกสารข้อสอบพลตำรวจ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ประกอบด้วย

- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์ 100 ข้อ อธิบายละเอียด
- ข้อสอบวิชาภาษาไทย 200 ข้อ 
- แนวข้อสอบจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิต  100 ข้อ 
- แนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 250 ข้อ 
- แนวข้อสอบวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
- แนวข้อสอบจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิต  
- แนวข้อสอบสังคมและวัฒนธรรมไทย
 
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ 100 ข้อ อธิบายละเอียด

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  
- แนวข้อสอบเก่าสายอำนวยการ ปี 2554
 


  
จำหน่ายเอกสารข้อสอบพลตำรวจ กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม  

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ประกอบด้วย
 
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์ 100 ข้อ อธิบายละเอียด 
- ข้อสอบวิชาภาษาไทย 200 ข้อ 
- แนวข้อสอบจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิต  100 ข้อ 
- แนวข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 250 ข้อ 
- ข้อสอบวิชาวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 200 ข้อ 
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ 100 ข้อ อธิบายละเอียด  

ไฟล์เอกสารส่งทางเมล ชุดละ   399 บาท 
VCD + MP3 + หนังสือ ติวชุดละ 2,500 บาท รวมค่าส่ง EMS 
หนังสือ  + MP3 ราคา 679 รวมค่าส่ง EMS 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 512-2-05266-6 ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย เซ็นทรัลอุดรธานี 
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ pongsak86@gmail.com

สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 089-7101875 oimgliam ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
1111
    จำหน่ายเอกสารข้อสอบพลตำรวจ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ประกอบด้วย

- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์ 100 ข้อ อธิบายละเอียด
- ข้อสอบวิชาภาษาไทย 200 ข้อ 
- แนวข้อสอบจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิต  100 ข้อ 
- แนวข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 250 ข้อ 
- แนวข้อสอบวิชาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
- แนวข้อสอบจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิต  
- แนวข้อสอบสังคมและวัฒนธรรมไทย
 
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ 100 ข้อ อธิบายละเอียด

- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526  
- แนวข้อสอบเก่าสายอำนวยการ ปี 2554
 จำหน่ายเอกสารข้อสอบพลตำรวจ กลุ่มสายงานป้องกันปราบปราม  

รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ประกอบด้วย
 
- ข้อสอบความรู้ความสามารถทั่วไปทางคณิตศาสตร์ 100 ข้อ อธิบายละเอียด 
- ข้อสอบวิชาภาษาไทย 200 ข้อ 
- แนวข้อสอบจริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับชีวิต  100 ข้อ 
- แนวข้อสอบวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น 250 ข้อ 
- ข้อสอบวิชาวิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ 200 ข้อ 
- แนวข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ 100 ข้อ อธิบายละเอียด  

ไฟล์เอกสารส่งทางเมล ชุดละ   399 บาท 
VCD + MP3 + หนังสือ ติวชุดละ 2,500 บาท รวมค่าส่ง EMS 
หนังสือ  + MP3 ราคา 679 รวมค่าส่ง EMS 
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ 
เลขที่บัญชี 512-2-05266-6 ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย เซ็นทรัลอุดรธานี 
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว ออมทรัพย์ 
โอนเงินแล้วแจ้งที่ pongsak86@gmail.com

สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 089-7101875

xijidnta ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
日本进口高仿真充气娃娃,释放你的压力
  金东情趣商城www.vew39.com   QQ:2858788185    国内最权威充气娃娃网络直销平台
保密发货,货到付款,先验货满意后给钱,7天包退15天包换
2012最新技术更新:
1.智能发声系统,让你更有快感及动力
2.创新加温技术,真人体温感受
3.最新身体胸部注水技术
4.顶级材质自然散发诱惑休香
5.四肢自由伸展,姿态多样
6.具有真实的手指脚趾
  超高仿真半实体娃娃,多种风格的类型任你选择,狂野型,萌型,萝莉型,熟女型,美女娃娃充气后身高有160cm-170cm多款可选,三围最高达到令人恐怖的B92cm W58cm H83cm 魔鬼身材加上清纯可人的天使容貌,迷离的眼神中散发着一种诡异的美感,诱惑直指人心.

  日本原装进口,采用高级医用无毒超软硅胶精制而成,乳房圆润坚挺,细腻舒适,极富弹性和质感,触摸手感超过真人.适用对象:1.夫妻分分居两地,欲望强烈的男士 2.年迈功能减弱的男女及长期生活无规律造成障碍的夫妻.3.长期独身主义现代派的男士,耐不住寂寞3.有阳痿,早泄等男性功能障碍者.4.调节内分泌
金东情趣商城www.vew39.com   QQ:2858788185    国内最权威充气娃娃网络直销平台
jwomwioi ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ใช้ระดับ I
รายละเอียดผู้ใช้ 
乐放娱乐城 6fun.us 完整游戏值得信赖!
欢迎来到乐放娱乐城(http://6fun.us),线上娱乐业最值得您信赖的品牌!
乐放娱乐城 6fun.us深信,选择可以很简单:选择持有正规牌照的网站才是您的基本保障。乐放娱乐城 6fun.us获得菲律宾牌照NO.017-A,依法规合法经营,是值得安心的娱乐网站。乐放娱乐城 6fun.us提供给广大的会员包含 体育信息、电子游戏及实频娱乐;完整的服务是乐放娱乐城 6fun.us给广大会员的专业表现。
乐放娱乐城 6fun.us深信,创新可以很简单:拥有最专业的技术研发团队,并独自研发开创全新平台-GT NINE CLUB。乐放娱乐城 6fun.us要提供最新的视觉享受、最专业的服务,使用实时视讯技术真播的实际游戏,专业的美女荷官会为您进行各种游戏,不是预设的计算机机率结果。超大清析游戏画面,真让您如临现场感受真实体验。
乐放娱乐城 6fun.us深信,娱乐可以很简单:不再为繁琐的审核而扫了娱乐的好心情,不再为漫长等待而显得忐忑不安。乐放娱乐城 6fun.us要让您即存即享,娱乐不用等。周周推出不定期超值返水优惠活动,另也定期推出高优惠高回报活动:
(1)首存三豪礼-首存10%、二存20%、三存30%
(2)返水最低0.6;多存多送,周周享1%返水
(3)免费试玩新体验,推广奖金100元周周拿
(4)足球串关奖金40%;猜波胆赢28%奖金
(5)龙虎争霸,连胜5局送100%红利
乐放娱乐城 6fun.us深信,沟通可以很简单:我们把每位会员的问题当成最严肃认真的目标来解决,乐放娱乐城 6fun.us聚集了业内优秀的客服团队,以人性化的回应处理,竭诚为您服务。乐放娱乐城 6fun.us衷心感谢会员们的反馈,不管是任何疑问、推广意见、赞扬或投诉,这将是我们前进的动力。
乐放娱乐城 6fun.us相信互联网平等而开放的力量,我们相信家的信任是最大的动力,我们相信和“乐放娱乐城 6fun.us”一样拥有信念的人,能凭借着简单娱乐的执着态度取得更多果实和喜悦!
乐放娱乐城 http://6fun.us 让幸运从这里开始......
ตอบกลับ ขึ้นบนสุด
ตัวเลือก
HTML ไม่ทำงาน
แสดงลายเซ็น
Wind Code ทำงาน

กด "Ctrl+Enter" เพื่อตอบกลับได้