ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดสอบพนักงานราชการ 10 อัตรา วันที่ 29 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2560
pong86 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เปิดสอบพนักงานราชการ 10 อัตรา วันที่ 29 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2560
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 รับสมัครเป็นพนักงานราชการ จำนวน 10 อัตรา วุฒิปริญญตรี/วุฒิปริญญาโท สมัครทางอินเตอร์เน็ต29 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2560
ประกาศกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป


1.กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(1)ตำแหน่งวิศวกร (ปริญญาตรี) จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับคุณวุฒิปริญญตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์

- ต้องได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ตามที่กฎหมายกำหนด


(2)ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปริญญาตรี)จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
2.กลุ่มงานบริหารทั่วไปกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

(1)ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี)จำนวน 1 อัตรา

-ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

(2)ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ปริญญาตรี)จำนวน 3อัตรา

- ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรี ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางเคมี ทางเคมีวิเคราะห์ หรือทางเคมีอิทรีย์

(3)ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (ปริญญาโท)จำนวน 1 อัตรา

- ได้รับคุณวุฒิปริญญาโทในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางเคมี ทางเคมีวิเคราะห์ หรือทางเคมีอิทรีย์

(4)ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ด้านการวิจัย(ปริญญาโท)จำนวน 1 อัตรา-ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิชาเกษตรศาสตร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์(5)ตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อม ด้านการต่างประเทศ (ปริญญาโท)จำนวน 1 อัตรา

-ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ใขสาขาวิชาอักษรศาสตร์ สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

(6)ตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ (ปริญญาโท)จำนวน 1 อัตรา

-ได้รับคุณวุฒิปริญญาโท ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์สาขาวิชาสิ่งแวดล้อมศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสาขาวิชาสังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการรับสมัครสอบเข้ากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเข้า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2560 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม https://deqp.job.thai.com เอกสารแนบท้ายประกาศ : กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
tel / line  0897101875 หรือ  http://www.pongsakbooks.com/
pong86 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
  
สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
tel / line  0897101875 หรือ  http://www.pongsakbooks.com/
admin ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
[url=http://www.ipad.com.tw]
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้