ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เปิดสอบจำนวน 53 อัตรา  วันที่ 24 – 30 กรกฎาคม 2560
pong86 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

สพป.อุบลราชธานี เขต 1 เปิดสอบจำนวน 53 อัตรา  วันที่ 24 – 30 กรกฎาคม 2560

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนที่จ้างจากเงินงบประมาณรายจ่าย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 
 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 


1. ตำแหน่ง/อัตราค่าจ้างรายเดือนและจำนวนที่รับสมัคร 
1.1 ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (โครงการคืนครูห้นักเรียน)จำนวน 28 อัตรา ค่าจ้างอัตราละ 15,000- บาท/เดือน/คน 
1.2 ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง บุคลากรวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ แยกได้ดังนี้ 
(1) วิชาเอกวิทยาศาสตร์จำนวน 3 อัตรา 
(2) วิชาเอกคณิตศาสตร์จำนวน 5 อัตรารวมจำนวน 8 อัตรา ค่าจ้างอัตราละ 15,000- บาท/เดือน/คน  
1.3 ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการจำนวน 11 อัตรา ค่าจ้างอัตราละ 9,000- บาท/เดือน/คน 
1.4 ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง งบปกติ จำนวน 2 อัตราและตำแหน่ง นักการภารโรง งบโครงการ SP2 จำนวน 4 อัตราค่าจ้างอัตราละ 9,000- บาท/เดือน/คน 
1.5 กำหนดให้ผู้สมัคร 1 คน สมัครได้เพียง 1 ตำแหน่ง ถ้าผู้สมัครรายใดสมัครเข้ารับการสรรหามากกว่า 1 ตำแหน่ง จะถูกตัดสิทธิ์ไม่ให้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาในทุกตำแหน่งที่สมัครตามประกาศนี้ 


2. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง จำแนกตามตำแหน่งที่สรรหาดังนี้ 
2.1 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน 
(2.1.1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา 
(2.1.2) เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ ประสานงานได้ดี 
2.2 ตำแหน่ง บุคลากรวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ 
(2.2.1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ในกลุ่มวิชาหรือทางสาขาวิชาเอก วิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ 
(2.2.2) มีใบประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่คุรุสภาออกให้ ที่ยังไม่หมดอายุ2.3 ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 
(2.3.1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
(2.3.2) เป็นผู้มีจิตสาธารณะ ชอบช่วยเหลือบุคคลอื่น 
(2.3.3) ไม่มีอุปสรรคในการเดินทางระหว่างที่พักอาศัยกับสถานที่ปฏิบัติงาน2.4 ตำแหน่ง นักการภารโรง 
(2.4.1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน 
(2.4.2) เป็นผู้มีจิตสาธารณะ รักงานบริการ(2.4.3) ไม่มีอุปสรรคในการเดินทางระหว่างที่พักอาศัยกับสถานที่ปฏิบัติงาน  


การรับสมัคร 
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหา สามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองเท่านั้น ได้ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 ถนนสุรศักดิ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 24 – 30 กรกฎาคม 2560 ช่วงเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น. ช่วงบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ 


 ดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศรับสมัคร :: ไฟล์แนบhttp://www.ubn1.go.th/images/person/add_officer/prakad.pdfสนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
tel / line  0897101875 หรือ  http://www.pongsakbooks.com/
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

สามารถอัพโหลดไฟล์แนบ สำหรับโพสได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้