ประยุกต์ใช้ โพสล่าสุด โพสสำคัญ เครื่องมือ สมาชิก สถิติฟอรั่ม ธนาคาร
หัวข้อ : รวมสรุปวิชากฎหมาย กว่า 40 วิชา
pong86 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 

รวมสรุปวิชากฎหมาย กว่า 40 วิชา

ใกล้สอบตำรวจแล้ว วันนี้เลยเอา รวมสรุปวิชากฎหมาย กว่า 40 วิชา เยอะมาก ทั้งแนวข้อสอบ และตัวอย่าง ต่างๆ
แนวข้อสอบ กฏหมาย ต่างๆ สอบตำรวจ 55 เนติ

อันนี้ตัวอย่าง ตัวอย่าง สรุปกฎหมายลักษณะพยาน
การรับฟังพยานบุคคล
ประเด็นที่ 1  ความหมายพยานบอกเล่า
พยานบุคคลหมายถึง  บุคคลที่มาเบิกความต่อศาลและการเบิกความของพยานบุคคลจะเป็นการเบิกความจากความทรงจำของตนจากสิ่งที่ตัวเองได้ประสบพบเห็นมา
ข้อสังเกต
(1)           พยานบุคคลอาจเป็นพยานวัตถุก็ได้
(2)           บุคคลที่มาพูดหรือติดต่อศาลไม่ได้หมายความว่าเป็นพยานบุคคลเสมอไป  เพราะจะเป็นพยานได้ต้องยื่นระบุบัญชีพยานด้วย(ฎ.145/2522,3130/2523)
วินิจฉัยว่า โจทก์หรือจำเลย  ไม่ได้ยื่นระบุบัญชีพยาน แต่อ้างตนเองเป็นพยานและนำตัวเองเข้าสืบ ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า  ศาลไม่ยอมให้สืบเพราะไม่ได้ระบุบัญชีพยาน  แม้จะอ้างว่าเป็นโจทก์หรือคู่ความก็ตาม
พยานบุคคลจะเบิกความถึงเหตุการณ์ในอดีต
ตรรกของการเบิกความของพยานบุคคลประกอบด้วย  3  ขั้นตอน
  • การสัมผัสกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
  • การจดจำ
  • การถ่ายทอด
หลักเกณฑ์ในการรับฟังพยานบุคคลแบ่งได้ 3  หลักคือ
  • ความสามารถในการที่จะเป็นพยาน
  • ลักษณะของความใกล้ชิดกับข้อเท็จจริงของพยาน
  • ลักษณะของการถ่ายทอดข้อเท็จจริง
พยานบอกเล่าตามกฎหมายไทย
มาตรา 95  ห้ามมิให้ยอมรับฟังพยานบุคคลใด  เว้นแต่บุคคลนั้น
(1)  สามารถเข้าใจและตอบคำถามได้  และ
(2)  เป็นผู้ที่ได้เห็น  ได้ยิน  หรือทราบข้อความเกี่ยวในเรื่องที่จะให้การเป็นพยานนั้นมาด้วยตนเองโดยตรง  แต่ความในข้อนี้ให้ใช้ได้ต่อเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายโดยชัดแจ้งหรือคำสั่งศาลว่าให้เป็นอย่างอื่น
บทบัญญัติว่าด้วยการห้ามรับฟังพยานบอกเล่าของไทยต่างจากหลักสากลอยู่หลายประการ
ประการที่ 1  มาตรา 92  ใช้กับพยานบุคคลเท่านั้น  ไม่ใช้กับพยานเอกสารหรือพยานวัตถุ
พยานบอกเล่าจะมีสิ่งที่สำคัญเกี่ยวเนื่อง  3  สิ่ง
  • ตัวบุคคลที่ไปประสบพบเห็นข้อเท็จจริงหรือที่เรียกว่าผู้บอกเล่า
  • ข้อความที่เขาบอกเล่าซึ่งมีลักษณะเป็นการติดต่อสื่อวารระหว่างผู้บอกเล่ากับพยานบอกเล่า
  • ตัวพยานบอกเล่า
มาตรา 95(2)  ห้ามรับฟังพยานบอกเล่าเฉพาะสื่อที่เป็นบุคคลเท่านั้น  แต่ถ้าบุคคลที่ไปประสบพบเห็นเหตุการณ์และถ่ายทอดลงสื่ออื่นเช่นในเอกสารหรือวัตถุต่างๆ ก็ไม่ต้องห้ามรับฟังตามมาตรา 95(2) เพราะบันทึกดังกล่าวไม่ใช่พยานบุคคล
  • แนวฎีกาถือว่า คำให้การชั้นสอบสวน เป็นพยานบอกเล่า(ฎ.3825/2524,2957/2532)
ประการที่ 2  การที่บุคคลมาเป็นพยานแล้วเบิกความถึงคำบอกเล่าของผู้อื่น  หรือเบิกความถึงคำกล่าวหรือคำพูดของคนอื่นไม่ได้หมายความว่าพยานบุคคลนั้นจะเป็นพยานบอกเล่าเสมอไป  ต้องดูจุดประสงค์การนำพยานนั้นมาสืบด้วย เพราะถ้าพยานนั้นเบิกความถึงคำพูดหรือคำกล่าวของคนอื่นเพียงเพื่อพิสูจน์ว่ามีการกล่าวคำพูดนั้นจริงๆเช่นนี้  การนำสืบเพื่อพิสูจน์ความมีอยู่ของคำพูดหรือคำกล่าวนั้น  ดังนั้น  เมื่อตัวพยานบุคคลได้ยินการกล่าวข้อความมาด้วยตนเอง  พยานบุคคลนั้นก็จะเป็นประจักษ์พยาน ไม่ใช่พยานบอกเล่า(ฎ.266/2488)

ประการที่ 3  คำบอกเล่าซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ที่เป็นประเด็นแห่งคดีหรือเกี่ยวเนื่องกับประเด็นแห่งคดี  ไม่ถือว่าเป็นพยานบอกเล่า
ฎีกาที่ 304/2500  ตำรวจเป็นพยานเบิกความว่าพอเกิดเหตุแล้วจำเลยได้ออกมาจากที่เกิดเหตุฆาตกรรมมีผู้ดเดินตามจำเลยออกมาและชี้บอกแก่ตำรวจให้จับจำเลยเป็นคนแทงผู้ตาย  คำของตำรวจเป็นพยานชั้นหนึ่งไม่ใช่พยานบอกเล่าเพราะคำบอกเล่าของผู้ที่ตามจำเลยออกมานั้นเป็นคำบอกเล่าในขณะที่กระชั้นชิดทันทีซึ่งตามธรรมชาติยังไม่ทันมีช่องโอกาสแกล้งปรักปรำ  ศาลรับฟังประกอบพฤติเหตุอื่นๆลงโทษจำเลยได้
ฎีกาที่ 308/2510  ผู้ตายคิดว่าตนเองจะยังไม่ตายได้บอกกำนันระบุชื่อจำเลยว่าเป็นคนร้ายที่ยงิตนโดยไม่ปรากฏว่าในขณะนั้นผู้ตายมีสติฟั่นเฟือนเพราะความเจ็บปวดหรือสำคัญผิดในตัวคนร้ายหรือคาดคะเนคนร้ายโดยพลการแต่ประการใด  คำบอกเล่าเช่นนี้รับฟังได้ในฐานะเป็นคำบอกกล่าวในเวลากระชั้นชิดกับเหตุการณ์ที่ยังไม่มีโอกาสที่ผู้บอกเล่าจะคิดใส่ความได้ทัน  เป็นพฤติการณ์ประกอบพยานโจทก์นำไปสู่การติดตามรู้ตัวผู้กระทำผิดและได้พยานหลักฐานอื่น(ฎีกานี้ ผู้ตายไม่คิดว่าตนเองจะตาย  ทำให้คำบอกเล่าของเขาไม่เข้าข้อยกเว้นเรื่องคำบอกเล่าในขณะที่รู้ตัวว่าใกล้จะตาย)
ฎีกาที่  4418/2533  คำให้การรับสารภาพของจำเลยโดยสมัครใจในชั้นสอบสวนและนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพนั้น ศาลรับฟังประกอบคำเบิกความของบิดาผู้เสียหายซึ่งได้รับฟังคำบอกเล่าของผู้เสียหายในโอกาสแรกที่พบกันหังเกิดเหตุและมีสาระสำคัญตรงกัน ลงโทษจำเลยฐานพยายามกระทำชำเราเด็กหญิงได้
ลองดูรายชื่อไฟล์ได้ ก่อนตัดสินใจโหลด นะจ๊ะ
anwer_48.doc
aya.doc
civillawทรัพย์สินทางปัญญา.doc
commonlaw.doc
Deka 300.doc
electronic.pdf
familyครอบครัว.doc
INCOTERM.pdf
INCOTERMS.doc
LW 213.doc
pang.doc
rattatammanoon.doc
กฎหมายปกครอง.pdf
กฎหมายลักษณะพยาน.doc
กฎหมายลักษณะพยาน5.doc
กฎหมายลักษณะพยานหลักฐา1.doc
กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน ชุดที่ 1.ppt
กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน ชุดที่ 2.ppt
กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน ชุดที่ 3(แก้ไข).ppt
กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน ชุดที่ 3.1.ppt
กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน ชุดที่ 4.ppt
กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน ชุดที่ 5.1.ppt
กฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน.doc
กม-ครอบครัว.doc
กม-มรดก.doc
กม-แรงงาน.doc
กลุ่มป.วิแพ่ง(ฉบับย่อ).doc
การค้าระหว่างประเทศการรับขนของทางทะเล.pdf
การจัดการมรดก.doc
การปฏิบัติต่อพยาน.pdf
ครอบครัว.pdf
ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ.pdf
ฎีกา2547.doc
ฎีกา[พระธรรมนูญศาลยุติธรรม].doc
ฎีกากรรโชกทรัพย์.doc
ฎีกาการหมั้น.doc
ฎีกาจำนอง.doc
ฎีกาตั๋วเงิน.doc
ฎีกานายหน้า.doc
ฎีกาล้มละลาย.doc
ฎีกาเจ้าหนี้มีประกัน.doc
ฏีกาสำคัญlw205.doc
ฏีกาสำคัญlw205a.doc
ฏีกาสำคัญlw208-มาตรา437.doc
ฏีกาสำคัญlw208-มาตรา443.doc
ฏีกาสำคัญlw208.doc
ฏีกาสำคัญlw211.doc
ฏีกาสำคัญขายฝาก.doc
ตั๋วเงิน.pdf
ทรัพย์สินทางปัญญา.pdf
ปกครอง.pdf
ปล่อยตัวชั่วคราว.pdf
ภาษี.pdf
มรดก.pdf
มาตราตั๋วเงิน.doc
ย่อหลักมาตราlw207.doc
รวมฎีกา-ป-วิ-อาญา.doc
รวมสรุปทุกวิชากฎหมาย 18 วิชา.xls
ละเมิด.pdf
สรุบ-กม-แพ่งทั้งหมด.doc
สรุป ป.วิแพ่ง ภาค1.doc
สรุป ล้มละลาย.doc
สรุปคำบรรยาย ป.วิอาญา.doc
สรุปคำบรรยาย ป.วิแพ่ง.doc
สรุปคำบรรยายฟื้นฟูกิจการ.doc
สรุปติวกลุ่มแพ่ง (ลุงนิจ).doc
สรุปติวปวิแพ่ง(อ.ประเสริฐ).doc
สรุปป.วิอาญา(ก่อนสอบ).doc
สรุปพยานหลักฐานป.วิแพ่ง5.doc
สรุปพระธรรมนูญศาลยุติธรรม.doc
สรุปมาตราสำคัญกฎหมายอาญา ภาษีอากร แรงงาน ปกครอง รัฐธรรมนูญ.pdf
สรุปรวม-อาญา-แรงงาน-รัฐธรรมนูญ-ปกครอง-ภาษี.doc
สรุปหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.doc
หนี้.pdf
เปรียบเทียบวิอาญากับวิแพ่ง.doc
Download Now
หวังว่าจะได้รับความรู้ไม่มากก็น้อยนะจ๊ะ
สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
tel / line  0897101875 หรือ  http://www.pongsakbooks.com/
pong86 ออฟไลน์
ระดับ: ผู้ดูแลระบบ
รายละเอียดผู้ใช้ 
  
สนใจแนวข้อสอบติดต่อ คุณพงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
tel / line  0897101875 หรือ  http://www.pongsakbooks.com/
รายละเอียดไฟล์แนบ
กล่องตอบกลับด่วน

กรุณาใช้ข้อความที่สุภาพ คุณสามารถบันทึกฉบับร่างได้
กด "Ctrl+Enter" เพื่อตั้งกระทู้ได้