เวอร์ชันเต็ม: [-- VCD + MP3 นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 / ปวช.ประจำปี 2556 --]

จำหน่าย คู่มือเอกสารเตรียมสอบ รับราชการ ก.พ. อบต. ครูผู้ช่วย ตำรวจนายร้อย -> เตรียมสอบตำรวจ 2556 -> VCD + MP3 นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 / ปวช.ประจำปี 2556 [สั่งพิมพ์] เข้าสู่ระบบ -> ลงทะเบียน -> ตอบกลับ -> ตั้งกระทู้

<<   1   2   3   4   5  >>  Pages: ( 25 total )

admin 2010-09-17 01:07

VCD + MP3 นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 / ปวช.ประจำปี 2556

จำหน่าย VCD + MP3 + ไฟล์ข้อสอบ ติวสอบนายสิบตำรวจปี 2556 
ราคาชุดละ 2,500 บาท (ระบุสายที่ท่านสอบมาด้วย)
ประกอบด้วยเนื้อหา


สายอำนวยการและสนับสนุน
– VCD ติวคณิตศาสตร์ 
– VCD ติวภาษาไทย

– VCD คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
– VCD ติววิชาภาษาอังกฤษ

_ VCD ติวงานสารบัญ 
– MP3 วิชาจริยธรรมในชีวิต

_ CD-ROM  ข้อสอบทุกวิชา

สายป้องกันและปราบปราม
– VCD ติวคณิตศาสตร์ 
– VCD ติวภาษาไทย

– VCD เทคโนโลยีสารสนเทศ
_ VCD ติววิชาภาษาอังกฤษ
– MP3 กฎหมายที่ประชาชนควรรู้
– MP3 วิชาจริยธรรมในชีวิต
– CD-ROM  ข้อสอบทุกวิชา
"เหมาะสำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด หรือ ไม่มีเวลามาติว"
มีทั้งเนื้อหา และแบบฝึกหัด/ครบทุกวิชาที่ใช้สอบ
การันตีได้ผล...วัดจากการมีผู้สอบได้แล้ว
*รับประกันคุณภาพ*

กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 512-2-05266-6 ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย เซ็นทรัลอุดรธานี
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 089-7101875
หรือแจ้ง pongsak86@gmail.com
bird_small 2011-01-21 11:17
ขอบคุณครับ

knowhow 2011-02-08 14:16
Thanks na ka

pong86 2012-01-24 08:38
ติวเข้มตำรวจ 2555

pong86 2012-03-27 14:22
VCD ติวสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6/ปวช. ประจำปี 2555
- VCD ความรู้ความสามารถทั่วไป
- VCD วิชาภาษาไทย ชุด 1 , 2
- MP3 วิชาพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
- MP3 ข้อสอบกฎหมายทั่วไป
- MP3 พฎก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- MP3 ข้อสอบจริยธรรม
- CD-ROM รวมไฟล์เอกสารแนวข้อสอบที่ใช้สอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6/ปวช.ทุกวิชา
สนใจสั่งซื้อมาที่ pongsak86@gmail.com
ในราคาเพียงชุดละ 2,500 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 512-2-05266-6 ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย เซ็นทรัลอุดรธานี
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้งที่ 089-7101875


gdvi663004 2012-04-05 06:27
ข้อสอบนายทหารประทวน คุณวุฒิปริญญาเลื่อนฐานะฯ ยศ.ทบ.‏๑. เครื่องหมายยศเป็นรูปดาว ๕  กลีบ  ทำด้วยโลหะสีทองประดับบนอินธนูบนบ่าข้างละ  ๓  ดาว เป็นเครื่องหมายชั้นยศอะไร

            ก. ร้อยตรี            ข. ร้อยโท                        

            ค. ร้อยเอก           ง. พันตรี

๒. ทหารประจำการที่สังกัดศูนย์การทหารม้า ใช้เครื่องหมายสังกัดทำด้วยโลหะสีทองติดที่คอเสื้อด้านซ้าย คือ

            ก. ศม.                ข. ศบ.                          

            ค. ศร.                ง. ศสพ.

๓. กองทัพภาคที่ ๑  ใช้อักษรย่อคือ

            ก. ทภ. ๑            ข. ทภ.๒                         

            ค. ทภ. ๓            ง. ทภ.๔

๔. เครื่องหมายเหล่าทหารราบทำด้วยโลหะสีทองติดคอเสื้อข้างขวาเป็นรูปอะไร

            ก. รูปกระบี่ไขว้ประกอบด้วย ๓ จักร    ข. รูปปืนเล็กไขว้ประกอบกับตับกระสุน

            ค. รูปลูกระเบิดมีเปลว                            ง. รูปสายฟ้าประกอบกับจักร

๕. เครื่องหมายเหล่าทหารสรรพาวุธทำด้วยโลหะสีทองติดคอเสื้อข้างขวาเป็นรูปอะไร

            ก. รูปกระบี่ไขว้ประกอบด้วย ๓ จักร    ข. รูปปืนเล็กไขว้ประกอบกับตับกระสุน

            ค. รูปลูกระเบิดมีเปลว                            ง. รูปสายฟ้าประกอบกับจักร

๖. เครื่องหมายเหล่าทหารพลาธิการทำด้วยโลหะสีทองติดคอเสื้อข้างขวาเป็นรูปอะไร

            ก. รูปกระบี่ไขว้ประกอบด้วย ๓ จักร    ข. รูปปืนเล็กไขว้ประกอบกับตับกระสุน

            ค. รูปลูกระเบิดมีเปลว                            ง. รูปสายฟ้าประกอบกับจักร

๗. ทหารที่เป็นเหล่าหลักในการทำหน้าที่เข้าแย่งยึดพื้นที่  เคลื่อนย้ายด้วยท้าว   ทำการรบได้ทุกภูมิประเทศ

และเหตุการณ์เป็นหน้าที่ของเหล่าใด

            ก. เหล่าทหารช่าง         ข. เหล่าทหารปืนใหญ่         

             ค.เหล่าทหารม้า           ง. เหล่าทหารราบ

๘. ทหารที่ทำการรบด้วยการยิง  ทำการยิงสนับสนุน หรือยิงช่วยเหลือทหารราบในการปฏิบัติการรบเป็นหน้าที่

ของเหล่าใด

            ก. เหล่าทหารช่าง            ข. เหล่าทหารปืนใหญ่        

            ค.เหล่าทหารม้า               ง. เหล่าทหารราบ

๙. ทหารประจำการที่สังกัดศูนย์การทหารราบใช้เครื่องหมายสังกัดทำด้วยโลหะสีทองติดเครื่องหมายที่

คอเสื้อด้านซ้าย คือ

            ก. ศสพ.                         ข. ศม.                          

            ค. ศบ.                             ง. ศร.

๑๐.  ทหารกองประจำการที่สังกัดศูนย์การทหารปืนใหญ่ใช้เครื่องหมายสังกัดทำสีทองติดเครื่องหมายที่คอเสื้อด้านซ้าย คือ

            ก. ศสพ.                      ข. ศม.                          

            ค. ศป.                         ง. ศร.

๑๑. เครื่องหมายยศ นายทหารประทวนทำด้วยแถบไหมสีทองเหลือง  ๓  บั้ง คือ

            ก. สิบตรี ข. สิบโท            

            ค. สิบเอก            ง. จ่าสิบตรี

๑๒. นศท. ควรจะได้ทราบว่า เหล่าทหารบกมีกี่เหล่า

            ก. ๑๕ เหล่า         ข. ๑๖ เหล่า                    

            ค.  ๑๗  เหล่า       ง.  ๑๘  เหล่า

๑๓. ทหารการข่าว  มีหน้าที่เกี่ยวกับอะไร

            ก. ข่าวทหารทั้งปวง               ข. เบิกจ่ายเงินเดือน           

            ค.  การรักษาพยาบาล          ง. ให้ความบันเทิง

๑๔. ยศทหารนั้น  มีกี่ประเภท  คือ

            ก.  ๑  ประเภท     ข. ๒  ประเภท                

            ค.  ๓  ประเภท     ง.  ๔  ประเภท

๑๕. ผู้ใดแต่งเครื่องแบบทหารโดยไม่มีสิทธิตามกฎหมาย  มีอย่างไร

            ก. จำคุกตั้งแต่  ๓  เดือน ถึง ๕ ปี        ข. จำคุกตั้งแต่  ๑  ปี  ถึง  ๓  ปี

            ค. จำคุกตั้งแต่ ๓ ปี ถึง ๕ ปี                ง.  จำคุกตั้งแต่ ๖ เดือน ถึง ๓ ปี

๑๖. กรมสวัสดิการทหารบก  ใช้คำย่อว่าอะไร

            ก. สก.                                     ข. สห.                          

            ค. สพ.                                    ง.  สบ.

๑๗. กรมการสัตว์ทหารบก  ใช้คำย่อว่าอะไร

            ก. กส.                                  ข. สส.                          

            ค. สบ.                                   ง. สพ.

๑๘. กรมการแพทย์ทหารบก  ใช้คำย่อว่าอะไร

            ก. พบ.                                   ข. พธ.                          

            ค. กธ.                                    ง. กง.

๑๙. กรมยุทธศึกษาทหารบก  ใช้คำย่อว่าอะไร

            ก. ยศ.                                   ข. ผท.                          

            ค. จย.                                   ง. ยย.

๒๐. กรมกำลังสำรองทหารบก  ใช้คำย่อว่าอะไร

            ก. กสร.                                ข. สบส.                        

            ค. สบบ.                                ง. สตธ.

วิชา  การกำลังพลสำรอง

๒๑.  กำลังสำรองหมายถึงกำลังที่ไม่ใช่กำลังประจำการที่เตรียมไว้ในยามสงครามมีอะไรบ้าง  ?

             ก. กำลังกึ่งทหาร                 ข.  กลุ่มพลังมวลชนที่ได้จัดตั้งแล้ว

            ค.  กลุ่มพลังมวลชนอื่น ๆ    ง.  ถูกทุกข้อ      

๒๒.  กำลังกึ่งทหารได้แก่.-

            ก. กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน (ลส.ชบ.)                         ข.  กลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติ (ทส.ปช.)   

            ค. หน่วยอาสาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.)          ง.  ทหารกองเกิน    

๒๓.  กลุ่มพลังมวลชนอื่น ๆ ได้แก่.-

            ก. กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน (ลส.ชบ.)          ข.  กลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติ (ทส.ปช.)  

            ค. หน่วยอาสาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.)          ง.  ทหารกองเกิน  

๒๔.  ข้อใดเป็นกลุ่มพลังมวลชนที่ได้มีการจัดตั้งแล้ว

            ก. กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน (ลส.ชบ.)                      ข.  กลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติ (ทส.ปช.)  

            ค. หน่วยอาสาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.)       ง.  ทหารกองเกิน      

๒๕.  ข้อใดเป็นกำลังพลสำรอง

            ก. กลุ่มลูกเสือชาวบ้าน (ลส.ชบ.)                     ข.  กลุ่มไทยอาสาป้องกันชาติ (ทส.ปช.)  

            ค. หน่วยอาสาสมัครทหารพราน (อส.ทพ.)       ง.  ทหารกองเกิน    

๒๖.  กำลังพลสำรองหลักประเภท ส.ต.กองประจำการและพลทหารได้มาจากไหน  ?

            ก.  พลทหารที่รับราชการครบกำหนดแล้วปลดเป็นทหารกองหนุน

            ข.  นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)      

            ค. หน่วยกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน

            ง.  กลุ่มกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ      

๒๗.  กำลังพลสำรองหลักประเภท นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวนได้มาจากไหน  ?

            ก.  พลทหารที่รับราชการครบกำหนดแล้วปลดเป็นทหารกองหนุน

            ข.  นักศึกษาวิชาทหาร (นศท.)      

            ค. หน่วยกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดน

            ง.  กลุ่มกองหนุนเพื่อความมั่นคงของชาติ      

๒๘.  ทหารกองหนุนประเภทที่ ๑ (พลทหารที่รับราชการครบตามกำหนดแล้วปลดเป็นกองหนุน) จะอยู่ใน

          ชั้นกองหนุนต่าง ๆ รวม ๓ ชั้น อย่างไร  ? จึงจะปลดเป็นพ้นราชการประเภทที่ ๑

            ก.  ชั้นที่ ๑ จำนวน ๑๐ ปี ชั้นที่ ๒ จำนวน ๗ ปี และชั้นที่ ๓ จำนวน  ๖ ปี

            ข.  ชั้นที่ ๑ จำนวน ๗ ปี ชั้นที่ ๒ จำนวน ๖ ปี และชั้นที่ ๓ จำนวน  ๑๐ ปี

            ค.  ชั้นที่ ๑ จำนวน ๖ ปี ชั้นที่ ๒ จำนวน ๗ ปี และชั้นที่ ๓ จำนวน  ๑๐ ปี

            ง.  รวม ๓ ชั้น เป็นเวลา  ๒๓  ปี        

๒๙.  ทหารกองหนุนประเภทที่ ๒ หมายถึงใคร  ?

            ก.  ทหารกองประจำการที่ต้องโทษจำคุกรวมกันเกินกว่า ๑ ปีขึ้นไป                                        

            ข. ทหารกองประจำการที่กระทำให้เสื่อมเสียแก่ทางราชการและถูกปลด

            ค.  ทหารกองเกินที่ไม่ถูกคัดเลือกเข้าเป็นทหาร (จับสลากไม่ได้ใบแดง)                                

            ง.  ถูกทุกข้อ      

๓๐.  นายทหารสัญญาบัตรกองหนุนที่มีอายุไม่เกิน ๕๐ ปีคือนายทหารสัญญาบัตรกองหนุนชั้นยศอะไร ?

            ก.  ร้อยตรี – ร้อยเอก          ข.  พันตรี - พันโท  

            ค.  พันเอก - พันเอกพิเศษ   ง.  นายพล ขึ้นไป

๓๑.  ความมุ่งหมายในการฝึกวิชาทหารของ นศท.มีอย่างไร  ?

            ก.  ให้มีคุณลักษณะเป็นผู้นำ                        

            ข.ให้เป็นผู้มีวินัย

            ค.  เชื่อมั่นในตนเอง และให้ดำรงตนเป็นพลเมืองดี   

            ง. ถูกทุกข้อ

๓๒.  การปฏิบัติตัวของ นศท.ระหว่างเข้ารับการฝึกวิชาทหารในการแต่งกาย นศท. ต้องปฏิบัติอย่างไร

            ก.  เครื่องแบบต้องถูกต้องตามระเบียบ              ข.เครื่องแบบต้องสะอาดเรียบร้อยตลอดเวลา


            ค.  ผมต้องตัดสั้นตามที่หน่วยฝึกกำหนด           ง.  ถูกทุกข้อ

๓๓.  การเข้ารับการฝึกสอน นศท.ต้องกระทำตามเวลาที่กำหนด หากไม่สามารถเข้ารับการสอนได้ด้วยเหตุใด  ก็ตาม นศท.ผู้นั้นต้องรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรยื่นต่อผู้ใด ? ก่อนถึงวันเข้ารับการฝึกสอนไม่น้อยกว่า ๑ วัน

            ก.  ผู้บังคับบัญชาที่หน่วยฝึก  ข. ผู้กำกับ นศท.ณ สถานศึกษาที่ตนศึกษาอยู่

            ค.  ครูฝึก ณ สถานศึกษาที่ตนศึกษาอยู่  ง.  ไม่มีข้อใดถูก

๓๔.  จากข้อ ๑๓ หากไม่สามารถรายงานก่อนเข้ารับการฝึกสอนได้ ให้กระทำอย่างไร  ?

            ก.  รายงานเมื่อมาเข้ารับการเรียนการสอน         ข.  รายงานภายหลังไม่เกิน  ๑  วัน

            ค.  รายงานภายหลังไม่เกิน  ๓  วัน    ง.  ไม่มีข้อใดถูก

๓๕.  เมื่อ นศท.สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ ๑ หรือ ชั้นปีที่ ๒ แล้วไม่ประสงค์จะเรียนต่อในชั้นที่สูงขึ้นไปอีก

ด้วยเหตุผลใดก็ตาม  นศท.จะต้องทำอะไรบ้าง  ?

            ก.  ต้องดำเนินการขอหลักฐานหนังสือสำคัญประจำตัวแสดงวิทยฐานะ

            ข.  ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ทะเบียน กองการเตรียมพล นสร.เพื่อสอบถามในเรื่องสิทธิต่า ๆ

            ค.  ไม่ต้องทำอะไรเลย

            ง.  ถูกทั้งข้อ ก. และข้อ ข.

๓๖. การยกเว้น  นศท.ผู้มีอายุครบ ๒๐ ปี บริบูรณ์ใน พ.ศ.ใด ให้นำใบสำคัญ (สด.๙) พร้อมกับเขียนชื่อสถานศึกษาวิชาทหาร ชั้น / พ.ศ., เลขทะเบียน นศท. และที่อยู่ปัจจุบัน ไว้ด้านหลังของใบสำคัญ (สด.๙) แล้วนำไปมอบให้กับใคร ? ในการขอยกเว้นไม่เรียกเข้ากองประจำการในยามปกติ

            ก.  อาจารย์ที่โรงเรียน         ข.  ผู้กำกับ นศท. ณสถานฝึกวิชาทหาร

            ค.  สัสดีอำเภอ      ง.  ครูฝึก

๓๗. การยกเว้น  การนำหลักฐานต่าง ๆ ไปมอบ ( ตามข้อ ๑๖ ) จะต้องนำไปมอบภายในเดือนใด  ?

            ก.  สิงหาคม                           ข.  กันยายน                    ค.  ตุลาคม                          ง.  พฤศจิกายน

๓๘.  เมื่อ นศท.พ้นสภาพการเป็น นศท. ถือว่าหมดสิทธิได้รับการยกเว้น ฯ เมื่อหมดสิทธิ นศท.ต้อง

ปฏิบัติอย่างไร  ?

            ก.  รายงานตัวต่อ ผกท.ของสถานศึกษาวิชาทหารของตน

            ข.  ติดต่อสัสดีอำเภอ ณ ภูมิลำเนาทหารของตนภายใน  ๓๐  วัน

            ค.  แจ้งต่อสถานศึกษาที่ตนศึกษาก่อนเข้าเป็น นศท.        

            ง.  ถูกทั้ง ข้อ ก และข้อ ข

๓๙.  สิทธิในการได้รับคะแนนเพิ่ม   นศท.มีสิทธิได้รับคะแนนเพิ่มจากการสอบในโอกาสใด  ?

            ก.  สอบเลื่อนชั้นในโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่        ข.  สอบเพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่เลือก

            ค.  สอบเข้าโรงเรียนทหาร                              ง.  ไม่มีข้อใดถูก

๔๐.  จากข้อ ๑๙  ในการได้รับคะแนนเพิ่มจะได้รับอย่างไร. ?

            ก.  สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๑  เพิ่มให้ร้อยละ ๓

            ข.  สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๒  เพิ่มให้ร้อยละ ๔

            ค.  สำเร็จการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ ๓  เพิ่มให้ร้อยละ ๕

            ง.   ถูกทุกข้อ

จำหน่ายเอกสารแนวแนวข้อสอบ.ยศ.ทบ.สายงานทั่วไป ใหม่ล่าสุด
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก  
- แนวข้อสอบความรู้ทางทหารเบื้องต้น
- กฎหมายว่าด้วยวินัยทหาร
- แนวข้อสอบความรู้เหตุการณ์ปัจจุบัน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง
- แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ
- แนวข้อสอบวิชาศาสนาและศีลธรรม
- แนวข้อสอบภาษาไทย_เฉลยละเอียด
- แนวข้อสอบความรู้รอบตัว
ส่งเป็นไฟล์ทางอีเมล์ สนใจสั่งซื้อมาที่  โทร 089-7101875
สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย  ในราคาเพียงชุดละ   399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
1.ธนาคาร กสิกรไทย สาขาโลตัสขอนแก่น
ชื่อบัญชี  ร้านพงษ์ศักดิ์รวมสื่อ
บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 674-2-04362-0
2.ธนาคาร กรุงเทพ สาขา ขอนแก่น
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว
บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 260-5-63971-1
โอนเงินแล้วแจ้งที่
pongsak86@gmail.com


kaingeing 2012-04-07 09:15
มีทั้งแบบไฟล์และแบบหนังสือครับ

lingkengha 2012-04-08 01:53
กระทู้นี้โดนบล็อค ระบบจะซ่อนข้อความหรือไฟล์แนบอัตโนมัติ สามารถมองเห็นได้เฉพาะผู้ดูแล!

alinfqfesm 2012-04-10 22:39
กระทู้นี้โดนบล็อค ระบบจะซ่อนข้อความหรือไฟล์แนบอัตโนมัติ สามารถมองเห็นได้เฉพาะผู้ดูแล!

muangyin 2012-04-13 21:44
1. ข้อใดไม่ใช่ “ส่วนราชการ” ตามความหมายใน พ.ร.ฎ.ฯ  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ.
๒๕๔๖
ก.    กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น                                  ข.    จังหวัดเชียงใหม่
ค.  กระทรวงยุติธรรม                                                                        ง.    เทศบาลเมืองสารคาม
( เฉลย   ข.    จังหวัดเชียงใหม่ )
2. ข้อใด ไม่ใช่ เป้าหมายหลักของการบริหารบ้านเมืองที่ดี  ที่ระบุใน พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. ๒๕๔๖
ก.    เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
ข.    เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
ค.    มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ
ง.    เกิดความสมานฉันท์ของคนในประเทศ
( เฉลย   ง.    เกิดความสมานฉันท์ของคนในประเทศ )
3. ข้อใดไม่ใช่เป้าหมายของการบริหารราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
ก.    เพื่อให้เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน
ข.    เพื่อความสงบและปลอดภัยชองสังคมส่วนรวม
ค.    เพื่อความมั่นคงแห่งรัฐ
ง.    เกิดประโยชน์สูงสุดของประเทศ
( เฉลย   ข.    เพื่อความสงบและปลอดภัยชองสังคมส่วนรวม )
4. หน่วยงานใดไม่มีหน้าที่ในการจัดทำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ก.    สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ข.    สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ค.    สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ง.    สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
( เฉลย   ง.    สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง )
5. การโอนงบประมาณจากภารกิจหนึ่ง  สามารถกระทำได้เฉพาะกรณีใด
ก.    เมื่อรัฐมนตรีอนุมัติตามที่หัวหน้าส่วนราชการเสนอ
ข.    เมื่องานหรือภารกิจใดไม่อาจดำเนินการตามวัตถุประสงค์ต่อไปได้
ค.    เมื่องบประมาณของภารกิจใหม่ไม่พอเพียง
ง.    ถูกทุกข้อ
( เฉลย   ง.    ถูกทุกข้อ )
6. การโอนงบประมาณจากภารกิจหนึ่งตามที่กำหนดในแผนปฏิบัติราชการไปใช้ในภารกิจใหม่ที่มิได้กำหนดในแผนปฏิบัติราชการ  จะกระทำได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติจากใคร
ก.    คณะรัฐมนตรี                                                             ข.    สำนักงบประมาณ
ค.    รัฐมนตรี                                                                      ง.    รัฐมนตรีและ  ก.พ.ร.
( เฉลย   ข.    สำนักงบประมาณ )
7. ในกรณีที่นายกรัฐมนตรีพ้นขากตำแหน่ง  ใครมีหน้าที่สรุปผลปฏิบัติราชการและใหเข้อมูลต่อนายกรัฐมนตรีคนใหม่
ก.    รัฐมนตรี                                                                      ข.    หัวหน้าส่วนราชการ
ค.    ก.พ.ร.                                                                          ง.   คณะรัฐมนตรี
( เฉลย   ข.    หัวหน้าส่วนราชการ )
8. ให้ส่วนราชการจัดทำบัญชีต้นทุนในการบริการสาธารณะแต่ละประเภทขึ้น  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานใดเป็นผู้กำหนด
ก.    สำนักงบประมาณ                                                      ข.    กรมบัญชีกลาง
ค.    กระทรวงการคลัง                                                      ง.    ทุกข้อถูกหมด
( เฉลย   ข.    กรมบัญชีกลาง )
9. ในกระทรวงใดๆ ใครมีหน้าที่ ที่จะต้องจัดให้ส่วนราชการภายในกระทรวงที่รับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการประชาชนร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วม
ก. รัฐมนตรีว่าการกระทรวง                           ข. คณะรัฐมนตรี
ค. ปลัดกระทรวง                                                              ง. นายกรัฐมนตรี
( เฉลย   ค.    ปลัดกระทรวง )
10. ในกรณีที่สำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา  เสนอแนะต่อส่วนราชการให้ดำเนินการแก้ไขปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือประกาศ  ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการนั้น  แต่ส่วนราชการนั้นไม่เห็นด้วย กับคำเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ให้เสนอเรื่องต่อใครเป็นผู้เพื่อพิจารณาวินิจฉัย
ก.    คณะรัฐมนตรี                                                             ข.    เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ค.    เลขาธิการ  ก.พ.ร.                                                     ง.    ถูกทุกข้อ
( เฉลย   ก.    คณะรัฐมนตรี )
11. ส่วนราชการต้องมีการปรับปรุงหรือจัดให้มีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับหรือประกาศขึ้นใหม่  เพื่อ
ก.    ให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวการณ์
ข.    ให้สอดคล้องกับความจำเป็นทางเศรษฐกิจ  สังคม  และความมั่นคงของประเทศ
ค.    คำนึงถึงความสะดวกรวดเร็วและลดภาระของประชาชนเป็นสำคัญ
ง.    ข้อ  ก, ข  และ  ค  ประกอบกัน
( เฉลย   ง.    ข้อ  ก, ข  และ  ค  ประกอบกัน )
12. ระบบเครือข่ายสารสนเทศกลาง  จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและความรวดเร็วแก่ประชาชนในการติดต่อกับส่วนราชการ  จัดทำขึ้นโดยกระทรวงใด
ก.    กระทรวงศึกษาธิการ                                 ข.   กระทรวงคมนาคม
ค.   สำนักนายกรัฐมนตรี                                  ง.    กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
( เฉลย   ง.    กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร )
13. ข้อใดไม่ต้องประกาศให้ประชาชนทราบและสามารถตรวจสอบได้
ก.    งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการนั้นในแต่ละปี
ข.    รายการเกี่ยวกับการจัดซื้อ  หรือจัดจ้างที่ดำเนินในแต่ละปีของส่วนราชการนั้น
ค.    ข้อพิจารณาอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้าง
ง.    สัญญาใดๆที่ได้มีการอนุมัติให้จัดซื้อหรือจัดจ้างแล้ว
( เฉลย   ง.    สัญญาใดๆที่ได้มีการอนุมัติให้จัดซื้อหรือจัดจ้างแล้ว )
14. ส่วนราชการอาจจัดให้มีการประเมินภาพรวมของผู้บังคับบัญชาแต่ละระดับหรือหน่วยงานในส่วนราชการก็ได้  ทั้งนี้การประเมินดังกล่าวต้องกระทำตามข้อใด
ก.    ต้องประเมินโดยบุคคลภายนอกเท่านั้น
ข.    ต้องกระทำเป็นอย่างเปิดเผยและเป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งความสามัคคีของข้าราชการ
ค.    ต้องกระทำเป็นความลับและเป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งความสามัคคีของข้าราชการ
ง.    ต้องประเมินโดยผู้บังคับบัญชาและกระทำโดยเปิดเผย
( เฉลย   ข.    ต้องกระทำเป็นอย่างเปิดเผยและเป็นไปเพื่อประโยชน์แห่งความสามัคคีของข้าราชการ )
15. การกำหนดให้ส่วนราชการต้องปฏิบัติการใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกานี้  เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐต้องกำหนดโดยใคร
ก.    ก.พ.ร.
ข.    ก.พ.ร.  โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ค.    ก.พ.ร.  โดยความเห็นชอบของนายกรัฐมนตรี
ง.    หัวหน้าส่วนราชการเท่านั้นจำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบตำรวจสายการเงิน 
รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ 
- แนวข้อสอบ  กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง
แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ 

- แนวข้อสอบ พรก.ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบ พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- แนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ  พ.ศ. 2553
- แนวข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- แนวข้อสอบหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
- แนวข้อสอบหลักการและนโยบายบัญชี สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ 2
- สรุป กฎ กตร.การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ 2547
- สรุปแนวข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจากเดินทางไปราชการ 2550
- สรุปแนวข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง 2551- สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติตำรวจแห่าติ พ.ศ. 2547
- สรุปสาระสำคัญว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และแก้ไขเพิ่มเติม 

สายอำนวยการ   
- แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553
- แนวข้อสอบเก่าตำรวจสัญญาบัตร_อก_ 2555 _11 มี.ค. 55_ 
- แนวข้อสอบ กฏ ก.ตร. การสืบสวนข้อเท็จจริง

- แนวข้อสอบ ตำรวจแห่งชาติ _ฉบับที่ 2_  พ.ศ. 2554
- แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  
- แนวข้อสอบการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544  
- แนวข้อสอบตำรวจสายอำนายการ ที่ออกบ่อยๆ

- แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ 
- แนวข้อสอบภาษาไทย  
- แนวข้อสอบระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และแก้ไขเพิ่มเติม


สายป้องกันและปราบปราม 
- แนวข้อสอบ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2553
แนวข้อสอบ กฏ ก.ตร. การสืบสวนข้อเท็จจริง
- แนวข้อสอบ ตำรวจแห่งชาติ _ฉบับที่ 2_  พ.ศ. 2554
- แนวข้อสอบ ป.วิอาญา.M
แนวข้อสอบ พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
แนวข้อสอบกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
-  แนวข้อสอบกฎหมายอาญา 
 -  แนวข้อสอบเก่าตำรวจสัญญาบัตร_ปป_ 2555 _11 มี.ค. 55_ 
 -  แนวข้อสอบเก่าสายปราบปราม ที่เคยออก 
 -  แนวข้อสอบพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ 
 -  แนวข้อสอบวิชาประมวลกำหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

สายสืบสวนสอบสวน

– แนวข้อสอบกฎหมาย ป.วิอาญา ป.อาญา และ กฎหมายพยาน
– ข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
- ข้อสอบตำรวจ กฏ ก.ตร.ประเมินผล และ จริยธรรม
- ข้อสอบตำรวจ กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2547
– พ.ร.ก ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 
– ข้อสอบจริยธรรมและกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล จรรยาบรรตำรวจ 2553
– แนวข้อสอบ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
– เเนวข้อสอบรัฐธรรมนูญเเห่งราชอาณาจักรไทย 2550 

สายตำรวจชั้นประทวนยศ ด.ต. 50 ปีขึ้นไป 
- ข้อสอบตำรวจ กฏ ก.ตร.ประเมินผล และ จริยธรรม

- ข้อสอบ พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547
– ข้อสอบจริยธรรมและกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวล จรรยาบรรตำรวจ 2553
– ระเบียบ ตร. การกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๘
– บทบาทภารกิจ กตช.  ก.ตร.
– แนวข้อสอบ  เหตุการณ์ปัจจุบัน  การเมือง  สังคม 
– ความรู้ในหน้าที่ตำรวจ
– พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
– แนวข้อสอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
– อุดมคติของตำรวจ การบริหารงานในสถานีตำรวจ และ การบริหารงานในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
– โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ  และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก 
ไฟล์เอกสารส่งทางเมล ชุดละ   399 บาท  
VCD ติวชุดละ 2500 บาท รวมค่าส่ง EMS  
หนังสือ  + MP3 ราคา 679 รวมค่าส่ง EMS  
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ  
เลขที่บัญชี 512-2-05266-6 ธ.กสิกรไทย สาขาย่อย เซ็นทรัลอุดรธานี  
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว ออมทรัพย์  
โอนเงินแล้วแจ้งที่ pongsak86@gmail.com
 
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 089-7101875  


aotinung 2012-04-21 09:22
淘宝网销量最好的新款女式凉鞋

淘宝网新款凉鞋更多罗列。。。。。。
淘宝网销售最好的凉鞋淘宝网2012新款女式凉鞋淘宝网凉鞋销量冠军淘宝网最好的凉鞋淘宝网性价比高的凉鞋淘宝网什么样的凉鞋最好
淘宝网凉鞋销量排行榜淘宝凉鞋销量冠军淘宝网最实惠的凉鞋淘宝网最漂亮的凉鞋什么凉鞋最适合淘宝网爆款凉鞋新版凉鞋淘宝凉鞋销售排行
凉鞋销售冠军凉鞋推荐女式凉鞋销量排名凉鞋销量排名表凉鞋包邮当季凉鞋韩版凉鞋最热销的凉鞋
淘宝网夏天情侣睡衣排行榜 http://www.tzkou.com/?5269.html
淘宝网新款凉鞋排行榜 http://www.tzkou.com/?5268.html
淘宝网女鞋排行榜 http://www.tzkou.com/?5267.html
淘宝网牛仔裙排行榜 http://www.tzkou.com/?5266.html
淘宝网真丝连衣裙排行榜 http://www.tzkou.com/?5265.html
淘宝网吊带裙排行榜 http://www.tzkou.com/?5264.html
淘宝网手工钉珠排行榜 http://www.tzkou.com/?5263.html
淘宝网波西米亚排行榜 http://www.tzkou.com/?5262.html
淘宝网裙子排行榜 http://www.tzkou.com/?5261.html
淘宝网碎花连衣裙排行榜 http://www.tzkou.com/?5260.html
淘宝网蕾丝排行榜 http://www.tzkou.com/?5259.html
淘宝网雪纺排行榜 http://www.tzkou.com/?5258.html
淘宝网女装排行榜 http://www.tzkou.com/?5257.html
淘宝网麻花排行榜 http://www.tzkou.com/?5256.html
淘宝网进口食品排行榜 http://www.tzkou.com/?5255.html
淘宝网台湾特产排行榜 http://www.tzkou.com/?5248.html
淘宝网无糖零食排行榜 http://www.tzkou.com/?5247.html
淘宝网连衣裙排行榜 http://www.tzkou.com/?5246.html
淘宝网牛仔裤排行榜 http://www.tzkou.com/?5245.html
淘宝网打底裤排行榜 http://www.tzkou.com/?5244.html
淘宝网哥弟女装排行榜 http://www.tzkou.com/?5243.html
淘宝网连体裤排行榜 http://www.tzkou.com/?5242.html
淘宝网长裙排行榜 http://www.tzkou.com/?5241.html
淘宝网女式衬衫排行榜 http://www.tzkou.com/?5240.html
淘宝网哈伦女裤排行榜 http://www.tzkou.com/?5239.html
淘宝网时尚T恤排行榜 http://www.tzkou.com/?5238.html
淘宝网小外套排行榜 http://www.tzkou.com/?5237.html
淘宝网T恤排行榜 http://www.tzkou.com/?5236.html
淘宝网春装排行榜 http://www.tzkou.com/?5235.html
淘宝网吊带衫排行榜 http://www.tzkou.com/?5234.html
    
        
            
            
淘宝网是中国最大的电子商务平台,为广大的商家和消费者搭建起了一个高性价比的通道,很快就以质优价廉、品种齐全的优势占领了电子商务市场的大量份额。就以新款凉鞋来说也不例外,新款凉鞋是在淘宝网销量最好的宝贝之一,并且商城提供了100%的信誉保证,我们可以花比较少的钱买到质量很好、品质有保证的新款凉鞋。但是只要我们认真去淘,我们还是能够淘到很多很好的宝贝的,而且淘宝网上可供挑选的产品的品种,型号,颜色都比较多,比较齐全,只要我们不要抱着天上掉馅饼的心态,我们还是能在淘宝网上买到满意的新款凉鞋。毕竟商家还是要赚钱的,大家还是要抱着物廉价美的心态,而不要总想着能买到物超所值的产品。淘宝网新款凉鞋的评价还是好的。在购买新款凉鞋的时候我们应该关注以下要点:卖家信誉度、买家评价信息、新款凉鞋图片以及宝贝描述,除了以上几点外,可以再关注一下收藏人气之类的信息。一个比较好的店铺收藏人气也是比较高的,一个店铺能被一个买家收藏,说明他/她经常光顾这个小店,从这点也能感觉到这样的店铺是很不错的。
            淘宝网新款凉鞋专卖店的店铺一般都是实力比较雄厚的商家,可以从新款凉鞋厂家拿到更低进价的产品,所以他们的新款凉鞋售价也是比较低的,买家能得到更大的实惠。而且这样的新款凉鞋专卖店信誉比较好,大家挑选新款凉鞋的时候可以更多的去挑选自己喜欢的款式,不必去担心商家的信誉。网上购物还是有独特的优势的,我们可以想一下,淘宝店主费了很多精力来装修自己的新款凉鞋店铺,向天猫商城或者淘宝网交纳一定的保证金,就是为了更好更长久的做好生意。尤其是那些信誉度很高的店主,好不容易把新款凉鞋店铺的信誉做到目前这么高,他们是不会损害自己的信誉,会尽力去做好服务的。但是没有人能保证你买的新款凉鞋就没有一点问题,我们在实体店买东西还经常有些问题,但是卖家会为了他的信誉去全力帮你解决,网店的经营之道主要就是靠口口相传、靠口碑传播来长久经营的。淘宝网新款凉鞋专卖店一直在寻觅一个良性发展的道路,因此各位对新款凉鞋感兴趣的买家不用怀疑这些信誉是刷出来的或者这些收藏是伪造的,因为这些都是真实的数字,淘宝网坚决抵制伪造,所有伪造的数字,哪怕是一点点,都会将卖家的帐号删除,很多店铺都是支持退货换货的。
            淘折扣网站www.tzkou.com是一个神奇的销量排行榜网站,你只要记住tzkou.com是淘折扣的拼音,无聊时打开网站则随机跳出当前最热门的商品,当然您也可以在tzkou.com上按照您的关注进行搜索,比如搜索新款凉鞋,那就在输入框中录入新款凉鞋(搜索框在页面中间有一个,还有屏幕右下角浮动着有一个),搜索后则出来的都是销量大的新款凉鞋。这些新款凉鞋都是销量成千上万的,都经过了好多买家的认同,产品品质和价格都是性价比最高的,不然也不会有这样大的销量,等于这么多的买家已经帮您试用过了。
            淘折扣网站www.tzkou.com是一个好用、有用、实用的淘宝网工具站,在这里,可以帮您节省时间,帮助你在浩如烟海的淘宝商品海洋中快速找到合适的商品。为您省时、省钱、省力。淘折扣www.tzkou.com欢迎您!

ksinkseo 2012-04-22 02:42

  Bodog(博狗)是世界著名品牌公司成立于1994年,向玩家提供世界足球,NBA篮球,网球等体育赛事的滚球投注等体育博彩服务和百家乐,骰宝,轮盘,21点,龙虎斗等真人娱乐场游戏以及纸牌,扑克和游戏机等,博狗现在推出存多少送多少红利活动和业内最高的0.6%返水,开户注册网址http://www.8bdog.com/affiliate/cthru/?lid=382&tx=1&bv=0
  嘉和棋牌斗地主,麻将,梭哈,扎金花.提款速度快.玩够100局就可以抽奖.天天比赛赢大奖,注册网站http://abc168.jiaheqipai.com
王者棋牌斗地主,麻将,梭哈,扎金花,棋牌中的战斗机,注册送5元,满50局就能抽大奖 信誉好 注册网址http://aaa.ye988.com
    云顶棋牌斗地主,麻将,梭哈,扎金花.提款速度快.玩够35局就可以抽奖.10分金花火暴闷顶中,注册网站http://dddz.9ys5pkfg.com

vncvdn84 2012-04-23 16:34
For more details, you can read on the internet my series of 25 articles about King Solomon in the Quran; just type on Google search engine: "Not in Bible But in Quran" + King Solomon + my name.

As determined by the Bible: the "foreign" woman or the "strange" woman is the non-Israelite woman or the non-Jewish woman.
O you wives of the Prophet! Whosoever of you commits manifest lewdness; whoever of you commits manifest indecency, the punishment for her will be doubled. In other words, twice the chastisement for other women; and that is easy for Allah.
Nehemiah 10:28-30

30And that we would not give our daughters unto the people of the land, not take their daughters for our sons:
In the previous articles of this series, we have seen that Language-wise, the "foreign" woman or the "strange" woman is the alien or the exotic or the outsider woman.  However, the Bible has another opinion.
?29?  But if you seek Allah and his messenger and the everlasting residence, know that Allah has prepared for those of you who do good works a mighty wage. '

It should be emphasized that although the Bible says that no Ammonite or Moabite should forever enter the congregation of God; however, the righteous "Ruth", the grandmother of King David and the ancestor of the Lord Jesus was Moabite!!
The second option: But any of you that is devout in the service of Allah and his messenger, and works righteousness, - to her shall we grant her reward twice: and we have prepared for her a generous sustenance. This was the second proposed option; and Muhammad's wives have got it.
 

Herein there are two important ethical issues.

Verses 33:28-31
26Did not Solomon king of Israel sin by these things? yet among many nations was there no king like him, who was beloved of his God, and God made him king over all Israel: nevertheless even him did outlandish women cause to sin.
==================================


Although Muhammad was a very rich man, he had a lot of money, and he could live a very luxury life with all of the life adornments and splendors; however, he lived a tough life, a life of asceticism; and he used to give all of his money to the poor people. His wives asked him, one day, for some of the adornments of this world like the other women who lived around. Then, Allah gave them in the Quran two options to choose one of them.

23In those days also saw I Jews that had married wives of Ashdod, of Ammon,boutique ralph lauren, and of Moab:

Hence, Muhammad's wives were peculiar women; their punishment is twice and their reward is twice too; and both are easy for Allah.
On that day they read in Torah that no Ammonite or Moabite should ever enter the congregation of God.  In those days,polo ralph lauren, I saw the Jews who had married women of Ashdod, Ammon, and Moab. And half of their children spoke the language of Ashdod, and they could not speak in the Jews' language, but only the language of each people. And I confronted them and cursed them and smote some of them and pulled out their hair. And I made them take oath in the name of God, saying, "You shall not give your daughters to their sons, or take their daughters for your sons or for yourselves. Did not Solomon king of Israel sin on account of such Foreign Women? Among the many nations there was no king like him. Nevertheless, Foreign Women made even him to sin. Shall we then listen to you and do all this great evil and act treacherously against our God by marrying foreign women?"   And one of the sons of Eliashib the high priest, was the son-in-law of Sanballat the Horonite (i.e. married a foreign woman). Therefore I chased him from me.  Remember them, O my God, because they have desecrated the priesthood and the covenant of the priesthood and the Levites.  Thus I cleansed them from everything foreign, and I established the duties of the priests and Levites, each in his work.
28And one of the sons of Joiada, the son of Eliashib the high priest, was son in law to Sanballat the Horonite: therefore I chased him from me.27Shall we then hearken unto you to do all this great evil, to transgress against our God in marrying strange wives?
?31? but she who obeys Allah and his messenger and does good works shall be doubly recompensed; for her we have made a generous provision.
The Quran (Qarib Translation):

Are the Scholars honest when they claim that the Quran quoted from the Bible?
Nehemiah 13:23-30


?28? O prophet, say to your wives: 'if you seek this life and its finery, come, I will release you with a fine release.

 In the whole Quran, the idiom: "foreign woman" or the "strange" woman is not mentioned therein; all women are equal in their rights and duty regardless of race, color,soldes ralph lauren, location etc.  For details,ralph lauren paris, read the previous articles of this series.
And whosoever of you is submissive, obedient unto Allah and His messenger and does right between herself and her Lord, Allah shall give her reward twice over a double reward, and Allah has prepared a noble provision for her, in Paradise, in addition to the twofold reward.
This is the sixth article of the series:
Verses 33:28-31 of the Quran talk about how peculiar were the wives of the Prophet Muhammad.
?30? O wives of the prophet! Whosoever among you commits a flagrant indecency, for her the punishment shall be doubled, that is easy for Allah.


According to the inspired word of God (Nehemiah 10 and Nehemiah 13), the Bible asserts that Nehemiah said: 
However, the exception in the Quran is only for Muhammad's wives who were peculiar women.

1) If the Quran is Anti-Israelite, and since King Solomon is an Israelite king, then the Quran would have exaggerated all the negative attributes of him that are mentioned in the Bible and would say: this is the behavior of the Israelite kings!  But, the truth is the truth.
Moreover, the Quran (Verse 38:30) talks about Kings Solomon and says: What an excellent servant is, Solomon! Truly he was a penitent soul, always returning [to Allah] with glorification and remembrance at all times. He was ever turning in repentance (towards Allah) he is ever betaking himself to Allah and engaged in His obedience.

28And the rest of the people, the priests, the Levites, the porters, the singers, the Nethinims, and all they that had separated themselves from the people of the lands unto the law of God, their wives, their sons, and their daughters, every one having knowledge, and having understanding;
24And their children spake half in the speech of Ashdod, and could not speak in the Jews' language, but according to the language of each people.

And the rest of the people, the priests, the Levites, the porters, the singers, the Nethinim, and all they that had separated themselves from the peoples of the lands unto the law of God, their wives, their sons, and their daughters, and every one who had knowledge, and understanding; They clave to their brethren, their nobles, and entered into a curse, and into an oath, to walk in God's law, and that we would not give our daughters unto the peoples of the lands, nor take their daughters for our sons;


Nehemiah 13:1

2) According to the Islamic teachings (Quran and Hadith), anyone says or believes that King Solomon (or any other Prophet) did evil, did not follow his Lord, built high places for other gods because of his 700 foreign wives is categorized as disbeliever  and he or she will dwell in the Eternal Hell in the Afterlife.


As a result, all non-Israelite or the non-Jewish women are "foreign" women or "strange" women.
30Thus cleansed I them from all strangers, and appointed the wards of the priests and the Levites, every one in his business;
 (King James Version)
==================================
The first option: O Prophet Muhammad! Say to your wives: ‘If you desire what is in the life of this world (and its adornment) and its splendors; come! I will content you with divorce and will release you in a gracious manner; I will divorce you and will not coerce you to stay. This was the first proposed option.29Remember them, O my God,polos ralph lauren pas cher, because they have defiled the priesthood, and the covenant of the priesthood, and of the Levites.


==================================
"The Foreigner woman in Bible versus Quran"
29They clave to their brethren, their nobles, and entered into a curse, and into an oath, to walk in God's law, which was given by Moses the servant of God, and to observe and do all the commandments of the LORD our Lord, and his judgments and his statutes;
Muhammad's wives were peculiar women


This indicates that the women in the Bible are but one of two categories; they are either Legitimate (genuine) or Foreign (strange).

On the other hand,veste ralph lauren homme, the Quran says that all women are equal.


The Bible: Nehemiah 10:28-30 and Nehemiah 13:1and 13:23-30
1On that day they read in the book of Moses in the audience of the people; and therein was found written, that the Ammonite and the Moabite should not come into the congregation of God for ever;
25And I contended with them,ralph lauren femme, and cursed them, and smote certain of them, and plucked off their hair, and made them swear by God,polo ralph lauren discount, saying, Ye shall not give your daughters unto their sons, nor take their daughters unto your sons, or for yourselves.


Back to my question to the smart and interested reader:
Not only that, but the Quran continues:
In addition, Matthew Henry's Concise Commentary on the Bible says: "Israel was a peculiar people, and not to mingle with other nations."
相关的主题文章:

  
   男童常年见不到父母致脾气暴躁常拳打奶奶
  
   A Gift Less Ordinary - How To Find Gifts That Are
  
   环境监测站聘请闻臭师 用鼻子分辨城市异味(图)

lkjnanga 2012-04-24 10:53
招聘打码兼职人员,打4个字母,天天有打,随时可打,工资日付支付保支付。
如果你相信所谓的不劳而获 ,请不要往下看了 ,
我们这里绝对是一分耕耘一分收获!!!!!
请注意以下几点:
1.要有支付宝帐号(必须认证通过)|工资日结,支付宝支付|绝对信誉、日结算|
2.没有支付宝帐号登陆 www.alipay.com 去申请(切记:必须认证通过)
3.要求经常在线、最好是在家上网.
4.每天在线时间2小时以上.
5.有耐心|打码这行是劳动赚钱|不是天上掉馅饼|吃得苦中苦,方为人上人|
6.我们的口号是:|一分耕耘,一分收获|想不劳而获的别来|
7.每天收入10-30元|做的多|每天能赚40元以上(打时间长|自然就会熟练|根据
个人手法)
适合人员:(ADSL拨号)(宽带连接)上网人员, (局域网)和(用路由的)不能打码(要换IP)
结算时间:当天打的数量,第二天晚上结算。依此类推。
一般(打码)都需要下载我们提供的打码软件
请注意以下几点:
1.要有支付宝帐号(必须认证通过)|工资日结,支付宝支付|绝对信誉、日结算|
2.没有支付宝帐号登陆 淘宝 去申请(切记:必须认证通过)不懂群
3.要求经常在线、最好是在家上网、每天在线时间5小时以上.
4.有耐心|打码这行是劳动赚钱|不是天上掉馅饼|吃得苦中苦,方为人上人|
换IP打码、不适合(无耐心者)请(无耐心人士)饶道!
我们本着有钱大家一起赚的原则|为大家挖掘更好更赚钱的项目|愿与大家同生
存共发展|
给所有(想网赚)的朋友一份(好兼职工作)
希望做这个兼职的朋友请加群:230382773 加时请说:打码兼职+来自哪个论坛

alinfqfesm 2012-04-26 11:45
กระทู้นี้โดนบล็อค ระบบจะซ่อนข้อความหรือไฟล์แนบอัตโนมัติ สามารถมองเห็นได้เฉพาะผู้ดูแล!

thongz 2012-04-27 03:32
แนวข้อสอบโจทย์เขียนผิดเยอะมาก

minjuing 2012-04-28 21:55
กระทู้นี้โดนบล็อค ระบบจะซ่อนข้อความหรือไฟล์แนบอัตโนมัติ สามารถมองเห็นได้เฉพาะผู้ดูแล!

alinfqfesm 2012-04-30 07:58
กระทู้นี้โดนบล็อค ระบบจะซ่อนข้อความหรือไฟล์แนบอัตโนมัติ สามารถมองเห็นได้เฉพาะผู้ดูแล!

mijuseon 2012-04-30 11:45
กระทู้นี้โดนบล็อค ระบบจะซ่อนข้อความหรือไฟล์แนบอัตโนมัติ สามารถมองเห็นได้เฉพาะผู้ดูแล!

mijuseon 2012-04-30 11:46
กระทู้นี้โดนบล็อค ระบบจะซ่อนข้อความหรือไฟล์แนบอัตโนมัติ สามารถมองเห็นได้เฉพาะผู้ดูแล!

ikuishau 2012-05-07 09:04
กระทู้นี้โดนบล็อค ระบบจะซ่อนข้อความหรือไฟล์แนบอัตโนมัติ สามารถมองเห็นได้เฉพาะผู้ดูแล!

wknjusng 2012-05-08 11:02
กระทู้นี้โดนบล็อค ระบบจะซ่อนข้อความหรือไฟล์แนบอัตโนมัติ สามารถมองเห็นได้เฉพาะผู้ดูแล!

ksoiopog 2012-05-08 23:30
  金东情趣商城www.vew39.com   QQ:2858788185    国内最权威充气娃娃网络直销平台
保密发货,货到付款,先验货满意后给钱,7天包退15天包换
2012最新技术更新:
1.智能发声系统,让你更有快感及动力
2.创新加温技术,真人体温感受
3.最新身体胸部注水技术
4.顶级材质自然散发诱惑休香
5.四肢自由伸展,姿态多样
6.具有真实的手指脚趾
  超高仿真半实体娃娃,多种风格的类型任你选择,狂野型,萌型,萝莉型,熟女型,美女娃娃充气后身高有160cm-170cm多款可选,三围最高达到令人恐怖的B92cm W58cm H83cm 魔鬼身材加上清纯可人的天使容貌,迷离的眼神中散发着一种诡异的美感,诱惑直指人心.

  日本原装进口,采用高级医用无毒超软硅胶精制而成,乳房圆润坚挺,细腻舒适,极富弹性和质感,触摸手感超过真人.适用对象:1.夫妻分分居两地,欲望强烈的男士 2.年迈功能减弱的男女及长期生活无规律造成障碍的夫妻.3.长期独身主义现代派的男士,耐不住寂寞3.有阳痿,早泄等男性功能障碍者.4.调节内分泌
金东情趣商城www.vew39.com   QQ:2858788185    国内最权威充气娃娃网络直销平台

kidjunab 2012-05-09 14:47
   琪祥阁食品专营店 http://qxgsp.mall.taobao.com  专营农家自种,当归,黄芪,党参,绿色纯天然人工打造.
全网第一家,全程视频监督粉,好药打粉不怕看,没有这样的信心,谁也不敢做.
无硫丑当归,不压扁黄芪片,无硫党参,纯天然自家产药材


详细了解生产 种植过程等信息请访问:http://qxgsp.mall.taobao.com  全方位详细介绍

souihuai 2012-05-11 13:13
pcb 电路板-快捷快速打样,为您省钱,省力,省时间!详情请点 PCB打样省钱方法
高质量小批量生路板生产:选择嘉立创
1)价格便宜:450元/平方米 返2%的现金积分,等于441元/平方米,单价低
2)交货速度快: 5天准时发货 交期稳而且稳定可靠
3)品质有保证: 全采用kb的a级军工料,品质稳定可靠,加上采用大型电镀生产设备
生产,质量绝对稳定可靠
4)直通率有保证: 全测的保证100%的直通率 抽测的保证95%以上的直通率 否则坏一赔五,敢赔见证了嘉立创的信心以实力
  PCB板/线路板/PCB报价 玻纤板加工厂,专业打样 免费飞针测试
pcb板专业打样,四层板200元起,双面板50元/款,全部免费测试   PCB打样嘉立创    pcb打样嘉立创y
单/双: 50元/款(长宽 在5CM以内)交货时间3天 加急1天
单/双:100元/款(长宽 在10CM以内)交货时间3天 加急1天    
四层:200元/款 (长宽 在5CM以内)交货时间4天 加急2天
四层:300元/款 (长宽 在10CM以内)交货时间4天 加急2天
表面处理工艺:有铅喷锡、  无铅喷锡加30/款、沉金加100元/款
板厚:0.4、0.6、0.8、01.0、1.2、1.6、2.0
阻焊油墨:绿油、蓝油、白油、红油、黄油
工艺能力:最小线距线宽0.15mm,最小过孔0.3mm。主要做单面板、双面板、四层板、六成板。
联系人:彭小姐 13534099637 QQ:1060934441 (有意者请加QQ详谈)
在线报价投单网址:www.sz-jlc.com/y

ixwengyi 2012-05-12 13:58
กระทู้นี้โดนบล็อค ระบบจะซ่อนข้อความหรือไฟล์แนบอัตโนมัติ สามารถมองเห็นได้เฉพาะผู้ดูแล!

linkengi 2012-05-13 01:30
กระทู้นี้โดนบล็อค ระบบจะซ่อนข้อความหรือไฟล์แนบอัตโนมัติ สามารถมองเห็นได้เฉพาะผู้ดูแล!

meiyouak 2012-05-14 11:48
日赚50--200元项目 无需交任何费用,有团队带领!
只要能认真学习,好好努力!月入5000+ 有信心的,加入我们团队吧!
我们的基本要求!
每天早上9点50分上班,晚上24点下班! 能吃得了这个苦的可以加qq群  232821605

meiyouak 2012-05-14 11:50
上海沪试实验室型FD系列冻干机冻干机特点:

冻干自动控制系统
可编程式冻干机所有冻干过程,从冻干到除霜,均由程序化控制。
隔板加热系统
通过加热隔板产生的热循环控制温度,因此温度均一性更加准确,同时提高冻干速度。
样品预冻系统
冻干室托盘下具有冷冻系统,可在冻干前对样品时行预冻。
冷阱除霜系统
冻干结束后,对冷阱进行快速除霜以便于缩短下一次冻干时间。
纯净氮气反填系统(多用于生物制品)
为永久保存样品的地干燥,可运用反填充系统对真空仓填充无菌空气和氮气以保护样品免受污染。
安全压盖系统
为了在冻干后永久保存样品,在真空状态下密封的压盖系统被安装了一个可引导四个隔板直接移动的选件,采用手动压盖系统来达到安全精确的密封作用。
防真空泵油逆流系统
保护样品,防止真空泵油逆流,安全阀功能。
压缩机二次启动延时功能:保护压缩机延长压缩机的使用寿命。
数据记录和远程控制系统:
DRS数据记录系统(选配)
数据记录系统,每分钟存储一次数据,可连续记录730天、存储526万个数据,USB接口数据存储器可将该数据存入计算机,并实现打印。
RCS远程控制系统(选配)
1.5KM内计算机远程控制,实现对冻干参数的记录,对冻干过程的监控和控制。
网址:http://www.shhs.cc/
联系电话:15955046676   13472406788

mxunonih 2012-05-15 00:11
广州通宏税务代理有限公司成立于2002年,刘生电话:13613042686 QQ:1501515399主要提供广州 *** 、广州开发票、广州代开广告发票、广州代开建筑发票、广州代开劳务费发票、广州代开房屋租赁发票、广州代开咨询费发票等服务。经过多年来的发展,与工商、税务、财政、海关、银行及政府等部门建立了非常密切的合作关系,以"专业的精神,一流的服务"为宗旨不断完善老客户,积极发展新客户,专业而热情的开发票服务,赢得广大客户的好评。为了更好的适应广大客户的发展需要,我们将进一步完善公司的管理制度,优化服务内容,希望能成为您强有力帮手。     电话:13613042686 QQ:1501515399
查询发票,先验货保证,满意后付款!合理的价格,专业的服务让您省时、省心、放心!
公司正以前所未有的速度在飞速地发展,正因为是专业发票办理机构,发展到上海、杭州、宁波、济南等地。我们的发票办理业务已辅射到 *** 的方方面面及相关领域的服务。在公司开展的全国战略发展当中,国内更多的经济型城市都将是我们的首选。公司将会朝着一个规模化,多元化的发展思路,致力于建立一个全国性的服务机构,跨国性的公司。公司专业性强,由具管帐师及以上职称的专业征询人员,是专门从事财政署理、税务署理、财税征询和工商署理等营业的专业机构,本公司自始至终遵守自力、客观、公平、保护秘密的准则,以质量高于一切责任重于泰山为运营理念,一心一意的为客户供应高质量的效劳。

kwnahung 2012-05-16 23:03
  广州通宏税务代理有限公司成立于2002年,刘生电话:13613042686 QQ:1501515399主要提供广州 *** 、广州开发票、广州代开广告发票、广州代开建筑发票、广州代开劳务费发票、广州代开房屋租赁发票、广州代开咨询费发票等服务。经过多年来的发展,与工商、税务、财政、海关、银行及政府等部门建立了非常密切的合作关系,以"专业的精神,一流的服务"为宗旨不断完善老客户,积极发展新客户,专业而热情的开发票服务,赢得广大客户的好评。为了更好的适应广大客户的发展需要,我们将进一步完善公司的管理制度,优化服务内容,希望能成为您强有力帮手。     电话:13613042686 QQ:1501515399
查询发票,先验货保证,满意后付款!合理的价格,专业的服务让您省时、省心、放心!
公司正以前所未有的速度在飞速地发展,正因为是专业发票办理机构,发展到上海、杭州、宁波、济南等地。我们的发票办理业务已辅射到的方方面面及相关领域的服务。在公司开展的全国战略发展当中,国内更多的经济型城市都将是我们的首选。公司将会朝着一个规模化,多元化的发展思路,致力于建立一个全国性的服务机构,跨国性的公司。公司专业性强,由具管帐师及以上职称的专业征询人员,是专门从事财政署理、税务署理、财税征询和工商署理等营业的专业机构,本公司自始至终遵守自力、客观、公平、保护秘密的准则,以质量高于一切、责任重于泰山为运营理念,一心一意的为客户供应高质量的效劳。

46lnx29q 2012-05-17 00:41
Core tip:people quickly  started to  go to the other extreme  ,and  keen to talk about  such an amazing  topic  :the original &ldquo  ;Zhang Xueliang is a  member of the Communist Party of China  &rdquo  ;!!From the  original  to the United Front Department  Minister Yan Mingfu  ,to  Zhang Xueliang expert  Zhang Youkun,  has  come  the author  to testify  ,plus  individual  nonfiction  writer  rendering  speculation  ,it  seemed for a time to  got extensive self-identity  .
While  some overseas  Chinese  newspaper and website  hereby  publish a comment in succession  ,Xuan  said  :&ldquo  ;history is about to  rewrite  !&rdquo  ;this article is taken from  :Wenhui reader  in 2012 03  on 23 August,Fifteenth Edition  ,authors: Yang Kuisong  ,the original title:  join the  Communist  mystery  fifteen years ago,  when I  first revealed that  Zhang Xueliang had asked  to join  problem,lunettes ray ban,  in the mainland  caused little  any  special attention  .
In addition to  Professor Mao Haijian  has a lot of  questions  ,little attention has been given to  .It is  the Taiwan Kuomintang  history research  expert  Professor Jiang Yongjing  on the  incident  before  Zhang Xueliang tried to  join  the Communist Party of China  ,and the  Soviet Union  launched the &ldquo  is switched on  ,the northwest  joint  ;&rdquo  ;situation  deeply interested in  .
He also  encouraged me to  relations between Zhang Xueliang and Chinese Communist Party  insider  specific  written out  .Fifteen years ago,  when I was in  the intermediate zone  & ldquo  ;& rdquo;  revolution  & mdash  ;& mdash  ;the strategy of Chinese revolution  in the international  context of  evolution  (  the Central Party School  Publishing)  in one book,  first disclosed that  Zhang Xueliang had asked  to join  problem,  in the mainland  caused little  any  special attention  .
Partly because of  the reason on the  issue  ,lunettes ray ban pas cher,partly because of  the  atmosphere  are different  ,ray ban,therefore  ,in addition to  Professor Mao Haijian  as  the traditional  history  is  quite much  doubt  a few scholars  ,few people have noticed  that  the  Chinese  revolution  highlight  external reason  book  .
This book  is ignored  ,but rather because the  professor Jiang Yongjing  ,he  wrote a special  book review,  published in the  biography  magazine  .However  ,Professor Jiang  Taiwan  Kuomintang  history  research experts  ,sac louis vuitton,ray ban cats,he attached importance to  this book  ,lunettes ray ban,it  because he  cares about me  on the  history of the Communist Party of China  has a kind  of new claims  ,but  in the book about  Xi  Incident  before  Zhang Xueliang tried to  join  ,and through  the  switch on the  Soviet Union,  launched the &ldquo  ;the northwest  United  &rdquo  ;situation  deeply interested in  .
Therefore  ,despite his  comments  are my  & ldquo  ;intermediate zone  & rdquo  ;revolution  ,used the title  is  new information  about  Xi  incident  .Not only that  ,Professor Jiang  also tried to  promote and  encourage  me to  relations between Zhang Xueliang and Chinese Communist Party  insider  specific  written out  .
It also  had  in 1995 I  published in Taiwan  Xi  incident  of  & mdash  ;& mdash  ;a study of the relationship between  Zhang Xueliang  and the Communist Party of China  a  book  .Believe  in  Xi  Incident  history research  know a bit about how  readers know  ,before 1995,  whether in mainland  or overseas  study of  Xi  Incident  ,are  rarely  discussed  by Zhang Xueliang  and the Communist Party of China  relationship problems  ,especially the Communist Party of China  and the Soviet Union in  Xi  incident happened  in the process of the role  of  .
It is not  you  are not interested in it  ,nobody did not know that  Zhang Xueliang and  had  talks in Yanan  ,Original Apple contract may sell at auction for $1,nobody  do not know  Xi  incident  occurs,  the representative  goes to  Zhou Enlai  Xi  ,directly involved in the  Zhang Xueliang  ,Yang Hucheng and  representative Jiang Jieshi  Song Meiling  ,Song Ziwen between the  negotiation process  ,and Moscow  in  Xi  Incident peacefully  solve the problem  may  have been playing a role  .
For many years  ,the face of Jiang Jieshi  half moon  and the mainland  Xi  records  released  Zhou Enlai  in  incident  during  call  central  telegraph  in different  view,ray ban pas cher,  people are  guessing  :what in the  incident  ,Jiang Jieshi and  Zhou Enlai  between  what happened,  they  two  people  who are  more true  ?And  read Zhang Xueliang  incident of  Xi  Confessions  reader  ,will be  more or less  on the  incident  before Zhang Xueliang  and the Communist Party of China  relationship problems  ,have  strong interest  .
However  ,Victoria Azarenka routs Maria Sharapova for Austra,because of the lack of sufficient  data  ,this  all riddles  of unanswered questions  .Not only that  ,lunette ray ban,the mainland  scholars  even  also  gradually began to  pop  up a  kind of view,  namely  that  CCP not only  on  Zhang Xueliang launched the  Xi  Incident  had no effect  ,was  China  policy  ,also  by  Zhang Xueliang  effect  .
Needless to say  ,new exploration of  Xi  Incident  the publication of the book  ,a comprehensive  answer to this question  .People  from which we can clearly  understand  ,in  Xi  Incident  before  the incident  ,during  ,and  after  the  incident  in the process  ,Zhang Xueliang and  the Communist Party of China  what actually happened between  the Communist Party of China  ,coach outlet store online,for the whole  incident  played  what  role can not be ignored  .
And as  for hundreds of thousands of  the Northeast Army  commander  ,Jiang Jieshi won  by  Zhang Xueliang  ,the reason why the  adventure with the  oneself  is  in extreme danger  ,abercrombie and fitch pas cher,with adequate food and clothing  can not solve the problem  of  tens of thousands of  Red Army  send secret messages  ,and even  bet on  the  body?  This  is  what  the complex  inside  ?Naturally  ,this book is also  the first  full disclosure of  the  Russian  archives  only  about Zhang Xueliang  for membership  of the  precious  documents,  and combined with the  related historical data  ,lunettes ray ban femme pas cher,detailed ground introduced  Zhang Xueliang to put forward  the party  requirements  through  ,and  the CPC Central Committee and  the Communist International  to make  different responses  .

vkiooopo 2012-05-18 11:10
招聘要求
1、年龄不限,男女不限 具体时间自己安排
2、良好的语言表达组织能力和沟通协调能力
3、工作必须认真负责,必须具有团队合作精神,
4、对淘宝或电子商务有一定的了解基础并热爱此行业
5、遵守团队各项基本规定!
有如下几点基本要求:
1 对商务时代有强烈的动机和兴趣
2 对淘宝有一定的了解和经验
3 对淘宝网店一些简单的操作和基础应用能够独立完成做到游刃有余!
4 对淘宝的一些常用工具以及对网络推广有一定的常识和基础!
5 对公司各项规定必须“服从”“遵守”
6 有良好的职业操守 “热爱团队”
如果你具备上述随意四点以上,那么我们随时欢迎诚挚热情的你,踌躇满志的你来咨询应聘!
咨询QQ:1298334278  171044840
招聘人群:
白领、在校学生、待业者、传统淘宝网店掌柜或是有意向开网店人员等,如果您想就业、想创业、兼职赚钱....
职位要求:热爱销售、忠于职业的朋友,如果你觉得这是一个机会,那么我们恭喜你,成功即将不远。这是一群充满梦想、思想、活力的8090后,这是一群有着创新理念、不甘平庸的8090后,这是一群一直被模仿从未被超越的8090后,我们不需要好高骛远自视甚高者,我们需要的是踏踏实实工作,勤勤恳恳做人,敬业务实,热爱团体的职员
1、人员要求:具有长时间上网条件的普通网民,大学生或待岗无业人员等。
2、薪资待遇:每日轻松最低40元/天,当天最高可过百,多劳多得无具体上限,当天结算
3、工作地点:不限,具有全天上网条件的地点均可
1)、男女不限,学历不限,品行端正,有责任感,肯吃苦耐劳,为人诚实
2)、打字熟练,对上网聊天比较感兴趣,具备团队合作精神
3)、每天工作时间上午10点--23点,中间两个小时吃饭时间,吃饭时间自定!
4)、有一定的电脑操作基础及互联网应用基础!
咨询QQ:1298334278  171044840

kimseoopo 2012-05-19 13:37
欢迎来到乐放在线娱乐(http://6fun.us),线上娱乐业最值得您信赖的品牌!
乐放在线娱乐 6fun.us深信,选择可以很简单:选择持有正规牌照的网站才是您的基本保障。乐放线上娱乐 6fun.us获得菲律宾牌照NO.017-A,依法规合法经营,是值得安心的娱乐网站。乐放线上娱乐 6fun.us提供给广大的会员包含 体育信息、电子游戏及实频娱乐;完整的服务是乐放在线娱乐 6fun.us给广大会员的专业表现。
乐放在线娱乐 6fun.us深信,创新可以很简单:拥有最专业的技术研发团队,并独自研发开创全新平台-GT NINE CLUB。乐放在线娱乐 6fun.us要提供最新的视觉享受、最专业的服务,使用实时视讯技术真播的实际游戏,专业的荷官会为您进行各种游戏,不是预设的计算机机率结果。超大清析游戏画面,真让您如临现场感受真实体验。
乐放在线娱乐 6fun.us深信,娱乐可以很简单:不再为繁琐的审核而扫了娱乐的好心情,不再为漫长等待而显得忐忑不安。乐放在线娱乐 6fun.us要让您即存即享,娱乐不用等。定期推出的高优惠高回报活动-首存30%、返利1%、足球串关、龙虎争霸等,让您的享受无风险的线上娱乐。
乐放在线娱乐 6fun.us深信,沟通可以很简单:我们把每位会员的问题当成最严肃认真的目标来解决,乐放在线娱乐 6fun.us聚集了业内优秀的客服团队,以人性化的回应处理,竭诚为您服务。乐放在线娱乐 6fun.us衷心感谢会员们的反馈,不管是任何疑问、推广意见、赞扬或投诉,这将是我们前进的动力。
乐放在线娱乐 6fun.us相信互联网平等而开放的力量,我们相信家的信任是最大的动力,我们相信和“乐放在线娱乐 6fun.us”一样拥有信念的人,能凭借着简单娱乐的执着态度取得更多果实和喜悦!
乐放娱乐城 http://6fun.us 让幸运从这里开始......


wedo762gdfm 2012-05-19 14:44
,moncler,burberry outlet
GUCCI men's shoes 221826 off .. Price: ¥ 520.00 Member Price: ¥ 442.00 元

GUCCI men's 213,veste moncler Discounted Designer Brands Go To Bottom Line For Deal!,Moncler Sito Ufficiale,borse louis vuitton,lancel sac,abercrombie and fitch,louis vuitton Louis Vuitton,ray ban wayfarer pas cher,Piumini Moncler,moncler prezzi lv bag , gucci bag , chanel bag - H,463 off .. Price: ¥ 500.00 元Price: ¥ 425.00 元

GUCCI men's 212,veste moncler,vuitton sac,outlet gucci,peuterey,225 off .. Price: ¥ 500.00 Member Price: ¥ 425.00 元

GUCCI men's shoes 204 832 Price: ¥ 500.00 Member Price: ¥ 425.00 元

GUCCI men's 202 753 yellow .. Price: ¥ 500.00 Member Price: ¥ 425.00 元

GUCCI men's 202 744 yellow .. Price: ¥ 500.00 Member Price: ¥ 425.00 元

GUCCI men's 162 961 Gray .. Price: ¥ 500.00 Member Price: ¥ 425.00 元

GUCCI men's feelings .. 117 711 Price: ¥ 580.00 Member Price: ¥ 493.00 元

GUCCI men's 117 706 situation. List Price: ¥ 520.00 Member Price: ¥ 442.00 元

GUCCI men's 117 711 Price: ¥ 520.00 Member Price: ¥ 442.00 元
  GUCCI Men 221826 off .. Price: ¥ 520.00 Member Price: ¥ 442.00 元

GUCCI men's 213,Moncle,ray ban pas cher,sac lancel,borse chanel,Moncler Piumini,463 off .. Price: ¥ 500.00 Member Price: ¥ 425.00 元

GUCCI men's 212,Giubbotti Moncler,gucci sito ufficiale,Moncler,adidas Basketball,225 off .. Price: ¥ 500.00 Member Price: ¥ 425.00 元

GUCCI men's 204 832 Price: ¥ 500.00 Member Price: ¥ 425.00 元

GUCCI men's 202 753 yellow .. Price: ¥ 500.00 Member Price: ¥ 425.00 元

GUCCI men yellow shoes 202744 .. Price: ¥ 500.00 Member Price: ¥ 425.00 元

GUCCI men's 162 961 Gray .. Price: ¥ 500.00 Member Price: ¥ 425.00 元;

GUCCI men's feelings .. 117 711 Price: ¥ 580.00 Member Price: ¥ 493.00 元

GUCCI men's feelings .. 117 706 Price: ¥ 520.00 Member Price: ¥ 442.00 元

GUCCI men's 117 711 Price: ¥ 520.00 Member Price: ¥ 442.00 元
Copyright 2004-2011 leather tribe has purchased music to the certification information
Tel: 13660357549
Address: Guangzhou City Sanyuanli long Tong Street No. 10,borse gucci,borse gucci,lunettes ray ban,Doudoune Moncler,lunette ray ban, Lane 7 Zip: 510400

wedo762gdfm 2012-05-19 14:46
This nice wordpress theme is compatible with latest WordPress versions,Piumini Moncler NBA basketball video download vide,abercrombie and fitch france,Piumini Moncler,ray ban pas cher,vuitton sac,peuterey it, widgets ready,gucci sito ufficiale,ray ban 3025,peuterey outlet, SEO optimized,lancel sac, ready for threaded comments,abercrombie and fitch pas cher,veste moncler,sac louis vuitton,Moncler,Moncler sac louis vuitton The latest NBA Basketbal,adidas Basketball shoes, and tested on various major web browsers: IE,Moncle,ray ban wayfarer pas cher,sac lancel,abercrombie and fitch pas cher,moncler,louis vuitton borse, FF,lunette ray ban,Moncler Donna,cheap beats headphones,sac vuitton Basketball Channel,Giubbotti Moncler,gucci borse,Doudoune Moncler, Safari.

Get 10% off plus free express shipping on all orders over $ 150 using this asoya Coupon Code ..
Grab it fast only at http://onlinecouponz.blogspot.com

wedo762gdfm 2012-05-19 14:50
Click on the share button to share or a collection Q of Friends of Paradise ,louis vuitton outlet,louis vuitton outlet
share site content with your friends anytime ,Shanghai Blue Ocean Human Resources Co., Ltd. - Ch,ray ban,peuterey burberry outlet Excellent shopping - Beij,abercrombie and fitch,ray ban,ray ban, anywhere

jinyunga 2012-05-20 01:41
   闪贴营销站从事网络工作已有5年,有专业的网络营销经验,让你的信息遍布互联网 在十大搜索引擎 排名更靠前,让更多客户第一时间找到您! 我们的代发广告业务是完全基于互联网的广告发布服务平台,标志着一个互联网时代新行业的诞生。选择我们,意味着--- 您将站在巨人的肩膀上做生意 请相信我们的服务,我们将会带给您的是回报,让您的广告走遍大江南北,成功就是这一步,请您放心的踏上这一成功之步。
      只需要一天就能把您的帖子送上各大搜索引擎,24小时后各大搜索引擎收录!

    
        
            
            
推广项目:
            
            
论坛群发、论坛发贴、论坛群顶、代发外链、邮箱群发、博客群发、博客留言、供求群发留言、知道回答、等各种广告代发推广信息,网站推广,产品推广,代发供求信息,各大搜索引擎登陆!
            
        
    
详情请访问:http://www.shanseo.com/html/daifa.html

huseooke 2012-05-21 09:26
กระทู้นี้โดนบล็อค ระบบจะซ่อนข้อความหรือไฟล์แนบอัตโนมัติ สามารถมองเห็นได้เฉพาะผู้ดูแล!

46lnx29q 2012-05-21 16:57
Introduction: in China's traditional values,ray ban pas cher, &ldquo groan; ” it seems contrary to implicitly.However, the idea is more and more open today,5@5 – Jeff Segal – Eatocracy - CNN.com, both men and women like to listen to the other “ &rdquo groan;.
An investigation shows that,ray ban pas cher, as more than nine male sex when love each other like men groan, and the “ ” women also have 70%.Men need to conquer feeling love he called “ ” out in the Chinese traditional idea, &ldquo groan; ” it seems contrary to implicitly.
However, the idea is more and more open today, both men and women like to listen to the other “ &rdquo groan;.An investigation shows that, as more than nine male sex when love each other like men groan, and the “ ” women also have 70%.
Survey of men and women all like listening to &ldquo groan; ” for sex in the &ldquo groan; ” problem,abercrombie and fitch pas cher, there has always been a thought in the “ &rdquo: sing melody; woman seems to be playing a “ ” role,sac louis vuitton, a man should be installed cool.
The &ldquo ” trouble; have been plaguing Guangzhou female white-collar small ling.“ married two years, we have been very dull, there is more like a traditional old couple as too observant of conventional standards.
I think this is because the husband is not a romantic person,abercrombie and fitch pas cher, but to my surprise, I found him in watching a movie,ray ban pas cher, like listening to a film actress's groan sound … … ” Xiao Ling said, indeed what surprised her husband's change.
A survey confirms this view.478621 netizens, as more than nine men love each other groan, among them, 40.28% men said, love each other must groan; 53.18%,lunettes ray ban pas cher, to expect the other to groan.“ during sex,ray ban, female coquettish sound,lunettes ray ban femme pas cher, rapid sound, are men in the life of the most effective aphrodisiac and aphrodisiac.
” the first hospital of Guangzhou University of Chinese Medicine Urology, andrology chief physician professor Zhou Shaohu from the amphoteric physiological analysis.Professor Zhou claim is male compatriots approbate, because the investigation of another set of data display, 62.
90% men felt they groan will make oneself more excited to hear each other; 32.29% men groan will produce a sense of conquest.The survey also revealed a new information: 70 percent of women also love each other groan, which causes like the male: 58.
88% female feel each other groan will stimulate their physiological arousal; 31% women love each other groan,coach outlet store online,Mandy Morris — CNN – Eatocracy - CNN.c,lunette ray ban, because it gives them a sense of warmth.“ women during sex wants to get the response as well as the language of communication, it makes women during sex to get more pleasure as well as being the feeling of love.

46lnx29q 2012-05-21 16:57
Kate Krader () is Food & Wine's restaurant editor. When she tells us where to find our culinary heart's desire,lunette ray ban, we listen up.
Super Bowl Sunday is over and Post-Super Bowl Monday might just be the biggest call-in-sick day of the year; an estimated 1.4 million Americans will not make it to work the day after Super Bowl XLVI. In his book, "The Billion Dollar Game,ray ban pas cher," Allen St. John reports on a grassroots group that wants Super Bowl Sunday to be a national holiday; the following Monday would then be the formal day of observance.
Whether or not you’re part of that statistic,lunettes ray ban,moncler,Martin the ideal is a very happy thing,abercrombie and fitch france, you should figure out what to do if your beer or whiskey consumption starts getting rounded out to the nearest dozen. Here in New York (go Giants,abercrombie and fitch pas cher!),coach outlet online sale, my trainer Victor speaks from experience when he recommends Gatorade and two Advil before you go to bed,ray ban,Louis Vuitton Borse PochettesLouis Vuitton Borse Pochettes Pelle Monogram Emprei,lunettes ray ban, or the second you manage to open your eyes. He also advises eating the tallest meat and cheese sandwich before bed,ray ban, and/or the greasiest egg-and-bacon combo in the a.m. Other parts of the country have ,lunettes ray ban femme pas cher, too.

nsaid9zq6 2012-05-22 04:10
,Christian Louboutin Sale


in May 2002 to the incident,Cheap Christian Louboutin for Sale, Secretary day of your engineer duties as Deputy Director has been in orbit Company . Since 2003 , as a technical expert , he as a field representative , the specific charge of electricity , communications pipeline Qiangai coordination . The more important powers : even the project and the payment must be in order to declare the days of your agreed to be Secretary .  in 2005
,Abercrombie & Fitch Outlet, Chongqing Dahua communications engineering company with the track company signed a contract . The communications company of Zhang only three shareholders fancy Secretary days of your If we can establish with the Secretary of your The construction cost is 970 000 , the trio decided to take 5 percent of them to do the long-term investment . It is alleged that one day in July 2005 ,Nike Mercurial Vapor FG, Zhang from the company the Treasury took 47000 to the Secretary Tiangui .  
Public Prosecution Secretary days of your being a member of the state-owned enterprises engaged in public service staff , the use of his office to illegally accepting cash 47 000 others ,Abercrombie Fitch Store, for the benefit of others ,Jordan Retro Cement, should be held criminally responsible for taking bribes . In the trial,Retro Jordan 3 Shoes, the Secretary for your completely denied the charges against him .  
However, the court through cross-examination and certification of 16 evidence ,Air Jordan 3, and give confirmed . Taking bribes , the Court of First Instance sentenced to the Division days of your three years' imprisonment and six months , the stolen money to be recovered .
Related articles:

  
   Company leaflets said former employee charges the
  
   The brother got it wrong road names have been six
  
   The police station security lied ran away in 8000

mnjunseo 2012-05-22 09:26
自由第一淘宝旗舰店,2012春夏思威琪新款时尚帆布鞋全场低至5-8折且包邮了哦!!!
2012正品英索伦 PF款 台湾帆船鞋 马克鞋牛皮户外休男鞋
品牌:英索伦
款号:  6019
品质:一等品
质地:进口牛皮
颜色:  卡变色   深蓝色


客服QQ:627730057    旺旺:trico_joey
活动产品链接:http://item.taobao.com/item.htm?id=14162199566
生活有你更精彩,特价活动天天有。

mnjunseo 2012-05-22 09:27
  帆布鞋以其轻便,耐穿,价格低廉而广受世界各地人们的欢迎,无论是出游或做运动,都会是最佳的选择之一。穿一双活泼、俏皮、色彩艳丽的帆布休闲鞋,轻松地行走在五谷飘香、枫叶渐红的大自然环抱里,那是十分美妙的享受。 帆布鞋成为潮流的宠儿,制造商们也把帆布鞋玩出了更多的花样。复古、运动、华丽、重金属、摇滚、马毛、皮革、牛仔,不管生出怎样的变化,穿帆布鞋的百无禁忌让它成为潮流人士的必备单品。帆布鞋搭牛仔裤是恒久不变的真理,搭铅笔裤也完全没有问题,就连西装也搭得,那是雅痞最爱的范儿。
自由第一淘宝旗舰店,2012春夏思威琪新款时尚帆布鞋
全场低至5-8折且包邮了哦!!
淘宝消保商家.7天内无条件退换货.实体专卖100%质量保证.假一赔十!


客服QQ:627730057    旺旺:trico_joey
活动产品链接:http://item.taobao.com/item.htm?id=17015128736
生活有你更精彩,特价活动天天有。

awmvdfqrit 2012-05-22 23:23
กระทู้นี้โดนบล็อค ระบบจะซ่อนข้อความหรือไฟล์แนบอัตโนมัติ สามารถมองเห็นได้เฉพาะผู้ดูแล!

awmvdfqrit 2012-05-22 23:25
กระทู้นี้โดนบล็อค ระบบจะซ่อนข้อความหรือไฟล์แนบอัตโนมัติ สามารถมองเห็นได้เฉพาะผู้ดูแล!

awmvdfqrit 2012-05-22 23:27
กระทู้นี้โดนบล็อค ระบบจะซ่อนข้อความหรือไฟล์แนบอัตโนมัติ สามารถมองเห็นได้เฉพาะผู้ดูแล!

keinaseo 2012-05-23 00:56
   相信站长朋友们都知道,外链对于网站权重和排名的重要性。网站如果拥有丰富的外链,那么不只可以轻松地提高网站的权重与排名,而且可以让网站被搜索引擎的收录数量大大增加。既然知道了外链建设的重要性,接下来就是要清楚该如何来做外链了
毫无疑问,友情链接是除了购买链接之外最好的链接方式(当然不包括黑链等歪门的外链)做友情链接的时候我也要注意一些方法和技巧,这样才干让友情链接发挥其应有的效果。首先我要知道的交换友情链接的目的1提升PR;2提高关键字排名,这也是最主要的目的;3提高网站权重,只有明确了交换友情链接的目的才干进行下一步的工作。交换友情链接时我要先考察对方网站的基本情况,包括其的网站整体质量、网站打开速度、网站pr值、网站收录情况、网站快照、网站关键词的排名情况。
也可以找专业网络推广站代发外链 天骄营销站不错 可以去看看http://www.tgseo.cn

搞清楚了这些基本情况之后,还要注意几点:1不可以与被K过或者是被惩罚过的网站交换链接,当然如果对方的网站被K之后已经恢复了权重的除外;2不可以与有作弊嫌疑的网站交换链接;3检查下对方网站是否有友情链接作弊行为,例如在链接出添加了nofollow标签等;4检查下对方的pr值是否真实,如果是假的坚决不换;5如果对方网站的导出链接超过30个的不要去交换,就算他权重再高,最终分到头上的也不会有多少。最后,要记住一点的就是交换友情链接的时候,不要轻易去掉交换的链接,交换的虽然是网站链接,但我沟通的友情,以心换心,为了合作友谊,让链接长久下去


惊爆新款棉服2折促销

keinaseo 2012-05-23 00:57
e时代的到来,推动了人类社会各方面的发展,包括经济和市场。伴随着e时代网络普及,无数企业商家将市场转移到互联网上,开展电子商务市场营销。网络是个万花筒,网络更是个大深渊,想在网络上占得一席之地也并非一件简单的事情。如何改变这一难关呢?那只有借助网络推广。
  在电子商务风行的时刻,网络推广的出现可以说为网络营销的发展更是插上了驰骋的翅膀。企业网站借助网络推广的力量,可以瞬间得到整个互联网市场的相应,于是人们开始觉得网络推广真的妙不可见。其实网络推广也并非想象的那么神奇,这就像传统广告一样,网络推广起到的不过是个宣传和推广的作用,关键还是在于企业的产品和服务要真正经得起时代的考验。
  如果企业所推崇的产品和服务质量是过硬的,那么借助网络推广(www.shanseo.com),就可以实现快速网络营销。这里所涉及的网络推广一般有两方面,就是信息覆盖率和网络口碑营销。
  所谓信息覆盖率是是为了让更多的网络群众也可以说是潜在意向客户关注我们的产品网站。只要大家都知道你的网站和产品了,然后加以配合网站产品的口碑宣传,让大家相信我们的产品和服务是值得信赖的,那么很简单的就可以让客户接受我们网站的产品和服务,从而轻松实现网络营销。
  说到这里,可能有人会想到之前央视焦点访谈报道的网络水军和网络公关,其实我们常见的网络推广主要是产品和服务正面信息推广宣传,以及用户对我们产品和服务使用后的信息反馈,然后达成一个交互性,从而让更多的网络用户看到这个事实。并不是借助大量水军和网络公关机构去参与和操作,这是没有必要的,也是没有任何意义的。
  只要运用好网络推广,把自己过硬的产品和服务加以宣传,就可以快速实现网络营销,这一点是不争的事实。

keinaseo 2012-05-23 00:58
天骄专业论坛广告代发QQ80066368  天骄工作室拥有自组研发的一套全面的网站搜索引擎排名优化系统,用这个系统制作的网站可以保证你的产品关键字有很好的排名,让你的产品让更多人光顾,让你觉得物有所值。天骄工作室以客户网站关键字有很好排名为理念,让客户的网站更有价值为最终目标。
官方网站:http://www.shanseo.com


เวอร์ชันเต็ม: [-- VCD + MP3 นายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6 / ปวช.ประจำปี 2556 --] [-- top --]


Powered by PHPWind v7.5 SP3 Code ©2003-2010 PHPWind
Time 0.067352 second(s),query:2 Gzip enabled

You can contact us